Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
19.09.2020, Bc. Zlata Tomášková

4.B informace k zahájení výuky

Výuka začíná v pondělí 21.9. v 8 hodin. Bude končit v 11.45 h. Další dny se učíme již podle rozvrhu a končíme ve 12.40 h.

V pondělí si žáci přinesou aktovku, penál, přezůvky, svačinu, pití, roušky, zámek na šatnovou skříň. Do školy se dá vstoupit pouze hlavním vchodem, družina vchodem z boku školy, který je používán při volbách.

V úterý 22. 9. se koná třídní schůzka od 16 h. v místnosti č. 50 (IV.B) - přízemí vlevo od šaten. Je možno zaplatit za pracovní sešity, čtvrtky, sešity a Klub rodičů. Částka je uvedena ve zprávě na Bakalářích.

Přikládám i školní řád, jehož přečtení pak stvrzujete svým podpisem na třídní schůzce.

https://www.mostzs15.cz/storage/document/?id=2058

Před třídní schůzkou se v době od 15 do 16 h konají volby do Školské rady. Bližší informace naleznete na webu školy pod heslem Školská rada. https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/skolska-rada

Ve čtvrtek 24. 9. odcházíme v 7.20 od školy na dopravní hřiště. S sebou svačinu, pití, přezůvky, penál. Máte-li vlastní cyklistickou přilbu, je možno ji vzít s sebou. Návrat cca ve 12.20h.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě