Zpět
29.08.2021, Mgr. Michaela Krčmářová

4.B - Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáčci,

s blížícím se začátkem nového školního roku mám pro Vás několik informací.

Ve středu, 1.9. 2021 v 7:40, se společně sejdeme na školním hřišti. S paní asistentkou budeme mít ceduli naší třídy - 4.B, tak se nemusíte bát, že byste nás nenašli. Po slavnostním zahájení se půjdeme otestovat do třídy a okolo 9 hod půjdete domů. S sebou si nemusíte brát přezůvky ani žádné pomůcky. (V případě nepříznivého počasí bude hřiště uzavřené, žáci budou nasměrováni k hlavnímu vchodu, kde si je s paní asistentkou vyzvednu).

Testování bude prováděno ve dnech 1.,6. a 9.9. rychlými antigenními testy. Více informací k testování naleznete na webu školy.

Co se týče pomůcek, ty jsou obdobné jako v předchozím ročníku. V prvních dnech děti obdrží seznam pomůcek a na případné dokoupení bude čas. Nebudu je po dětech okamžitě požadovat. Nekupujte, prosím, sešity a obaly. Vše bych nakoupila hromadně z peněz, které budu vybírat.

Užívejte poslední dny prázdnin a brzy se na Vás s paní asistentkou budeme těšit. :-)


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě