Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
13.10.2020, Bc. Zlata Tomášková

Distanční výuka 14.10. - 23.10. 2020

Zadání práce na období od 14.10. do 23.10. 2020

Prosím o postupné vypracovávání úkolů a je-li to možné, fotografie přikládat do emailu. Nechte děti pracovat samostatně. Pokud budou chyby, budu posílat zpět k opravě. Žáci mají založené emaily na office 365 - komunikace přes outlook.

Do sešitu Dějepisu přepsat (neposílat):

Planety

se jmenují - Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

Planety obíhají kolem slunce (hvězdy) námi lidmi nazývaného Slunce. Slunce a planety leží ve sluneční soustavě (pojmenované Sluneční soustava).

 (Planety se naučit)

 

 Do sešitu Přírodopisu přepsat (neposílat):

 

Houby

jsou nezelené organismy. Živí se zbytky rostlin a živočichů.

Dělíme je na 1) jedlé – hřib smrkový

                       2) nejedlé – hřib žlučník (hořčák)

                       3) jedovaté – muchomůrka červená

Rozmnožují se výtrusy.

 

(V příloze nákres houby)zde

 

 

Zeměpis

Naučit se zápis z 13.10.

Kdo nebyl ve škole- vizte níže.

 Obce ČR

Např. Most, Litvínov, Brno, Havraň

Dělíme je na 1) města

                        2) vesnice (méně než 3 000 obyvatel)

Ve městě je městský úřad. Řídí jej starosta se zastupiteli města.

Na vsi je obecní úřad. Řídí jej starosta se zastupiteli vesnice.

 

(Dodělat si mapku krajů z minulé hodiny a nalepit ji do sešitu)

 

Český jazyk

Čj –PS (kontrola vzadu)

2/3, 3/5, 4/7, 8; 6/1, 21/1,3; 22/3, 23/7, 24/3, 4; 25/2, 3

 

ČJ – Pětiminutovky (kontrola vzadu)

15/ 3. sloupek; 16/ celá strana, 17/ 1. sloupek

 

ČJ – kniha –psát do sešitu školního (poslat foto do emailu)

28/4, 28/6, 219/4, 30/3, připravit se na diktát 28/7

 

Angličtina

Aj –PS  (poslat foto do emailu)

10/2,3;  6/1,2;  5/2;  9/3

Naučit se slovíčka – čísla do 20

 

Matematika

Pětiminutovky  (poslat foto do emailu)

17/33;  16/ 31;  1/1;   7/ 13,14

 

Trénovat počítání přes folie

 

Školní sešit – práce z knihy (poslat foto emailem)

12/1, 2,  3;   13/1, 2;   14/ 1 - 5


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě