Zpět
13.09.2019, Mgr. Michaela Krčmářová

Návštěva Funparku na Šibeníku - 4.B

Dne 11. 09. 2019 čtvrtý ročník navšítivil v rámci turistiky nově otevřené 3D bludiště a lanové centrum na Šibeníku. Děti se bavily ve vysokém třípatrovém centru plného lanových překážek a domečků celé dopoledne.

Díky informačním tabulím, které jsou po celém Šibeníku, se děti také cestou dozvídaly, jaká zvířata a rostliny v celém areálu žijí.

Po celý den nám počasí přálo a děti si tak vycházku moc užily.


Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  školníka.
 Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 21.01.2020). Info : +420 603 839 532

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.