Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
03.11.2020, Bc. Zlata Tomášková

Učivo 2.11. a 3.11.

Učivo na pondělí a úterý

Matematika

Kniha – přes folii si udělat cv.19/1; 20/1, do matematiky školní - kniha cv. 19/2; 20/2

Dějepis

Přepsat  si výpisky (kniha str.5, 6, 7)

České země v pravěku

Pravěk je období od vzniku člověka po vznik prvních států.

Podle materiálu, z kterého člověk vyráběl nástroje, dělíme pravěk na dobu kamennou, bronzovou a železnou.

Starší doba kamenná – lidé žili v tlupách, obývali jeskyně nebo si stavěli chýše z větví, kostí, kůží. Sbírali plody, semena a lovili drobnou zvěř. Používali pěstní klín. Znali oheň. Dorozumívali se posuňky. Aby mohli lovit větší zvířata, začala vznikat jednoduchá řeč.

Začala vznikat drobná umělecká díla – sošky (Věstonická venuše), rytiny na klech a kostech, jeskynní malby.

Mladší doba kamenná – nástroje kamenné a dřevěné, stavěly přístřešky ze dřeva, rákosu, proutí. Chovali domácí zvířata (ochočili si je), měli pole (vykáceli lesy) – pěstovali obilí. Vytvářeli nádoby z keramiky.

Doba bronzová – lidé objevili zpracování a slévání kovu. Nejčastěji to byl bronz. Vyráběli z něho zbraně, šperky, pracovní nástroje.

Doba železná – začalo se používat železo místo bronzu.

 

Český jazyk

Pětiminutovky str. 18 celá, str.19 celá (kontrola sami podle výsledků vzadu)

Pracovní sešit str. 26/1, 2 (kontrola sami, výsledky jsou vzadu)

Kniha – str. 32/2; Kdo nepracoval online, píše do čj školní 32/3 a 32/4

Angličtina

Kniha str. 10/3 odpovídat na otázky

Kniha str. 11/4 přečíst, přeložit

Kniha str. 11/5 do sešitu. Udělat dva sloupečky wrong a right a psát věty do správného sloupečku.

Do školního sešitu si opsat slovíčka.

 

 

 Parts of the body- části těla

Body         /bady, body/          tělo

Leg           /leg/                          noha celá

Foot         /fút/                          dolní část nohy

Face           /fejs/                       obličej

Head         /hed/                        hlava

Hair            /hea/                       vlasy

Ear              /ír/                           ucho

Eye            /ajs/                           oko

Nose          /neus/                       nos

Mouth     /mauθ/                      pusa

Arm            /árm/                       paže

Hand         /hend/                      ruka dolní část


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě