Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
26.02.2020, Mgr. Michaela Krčmářová

Výtvarné tvoření 4.B

V rámci mezipředmětových vztahů žáci 4.B v hodině výtvarné výchovy využili svých znalostí z předmětu Člověk a jeho svět.

Své nově nabyté vědomosti využili při vytváření mapy ČR, kde se zaměřili na povrch a vodstvo.

V další hodině se žáci přenesli zpět do minulosti, stali se knížetem Přemyslem Otakarem I., jenž v roce 1212 získal významnou listinu - Zlatou bulu sicilskou, kterou si žáci vytvořili.

Výrobky byly velmi zdařilé, žáky tvoření bavilo a užili si ho.    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.