Zpět

Aktuality 4.B

4.B - DÚ pro chybějící žáky

Aktuality 4.B

Čtvrtek02.12.2021 ČTVRTEK 2.12.: ČJ – uč. str. 32 – žlutý rám. - zopakovat vyjm.slova po P, ústně projít cv. 2 – přečíst a připomenout si dvojice podobných slov s jiným významem, ústně cv. 3. Písemně PS str. 20/1 a 2 sloupeček. V rámci ČT pravidelně číst - v úterý 7.12. s sebou do školy přinést přečtenou knihu. …

Celý článek

4.B - DÚ pro chybějící žáky

Aktuality 4.B

Středa01.12.2021 Milé děti, zasílám úkoly za včerejší a dnešní den. Prosím doplňte si a zašlete. ÚTERÝ 30.11.: MA - uč.str. 36, cv.1, 2 (vypočítat alespoň 8 příkladů), procvičovat písemné násobení dvojciferným činitelem, stále tam chybujete. Dále na str.39/1e - procvičit písemné dělení beze zbytku. ČJ+ Č…

Celý článek

4.B - DÚ pro chybějící žáky

Aktuality 4.B

Pondělí29.11.2021 Milí žáci, Vám, kteří jste dnes chyběli, zasílám úkoly k doplnění. Pokud byste čemukoliv nerozuměli, řekněte mi o tom ve škole, ať vám to mohu dovysvětlit. Komu pokračuje karanténa, může mě v případě potřeby kontaktovat přes Teams. Zároveň prosím, aby mi žáci, kteří budou ještě celý te…

Celý článek

Distanční výuka 4.B

Aktuality 4.B

Čtvrtek25.11.2021 Vážení rodiče, velmi Vám děkuji za spolupráci a součinnost při distanční výuce, kterou jsme měli tento týden.  Žákům také děkuji a chválím je, jak byli šikovní, oprášili si ovládání Teamsů a jak krásně spolupracovali, byli aktivní a plnili si své úkoly. Připomínám PCR testování ve dnech 24. - 26.…

Celý článek

4.B - Informace k online výuce

Aktuality 4.B

Neděle21.11.2021 Milí žáci, vážení rodiče, níže přikládám rozvrh na následující týden. Připojovat se budeme přes Teams. Věřím, že si aplikaci zítra znovu "oťukáme" a připomene si, co se jak dělá a sejdeme se všichni při online výuce. Pokud by nastal nějaký problém, napište mi. Každý den se budeme spo…

Celý článek

4.B - Turistika Hipodrom

Aktuality 4.B

Neděle21.11.2021 V měsíci listopadu se žáci 4.B zúčastnili vycházky na Hipodrom. Přesto, že nám počasí moc nepřálo, bylo chladno a mlha, dokázali jsme si turistiku užít a v přírodě se nám líbilo.

Celý článek

4.B - Halloween - Slet strašidel

Aktuality 4.B

Čtvrtek04.11.2021 Dne 4.11. proběhl ve třídě slet strašidel. Mezi zúčastněnými byly čarodějky, kouzelníci, upíři, kostlivci a další příšerky. Příšerky si připomněly, kdy a jakým způsobem se slaví Halloween a u nás Dušičky. Zdokonalily se v anglickém jazyce, protože si rozšířily slovní zásobu o další halloweenská slo…

Celý článek

4.B - Dopravní hřiště

Aktuality 4.B

Čtvrtek04.11.2021 V říjnu se žáci 4.B zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti. Výuka byla rozdělená na teoretickou a praktickou část. Nejprve si žáci připomněli pravidla pro chodce, dále procvičovali hlavní dopravní značky, které by měli znát. Následoval krátký test k zopakování poznatků z teoretické vý…

Celý článek

4.B - Vyrábění z přírodnin

Aktuality 4.B

Čtvrtek04.11.2021 V měsíci říjnu jsme se věnovali práci s přírodninami ve výtvarné výchově i při pracovních činnostech. Jednou z aktivit byla hra na malé aranžéry, aranžérky. Z plata vajec, která nám posloužila jako tácek, jsme vytvořili krásné podzimní přírodní dekorace z přírodnin jako šípky, žaludy, kaštany, smrk…

Celý článek

4.B - turistika Benedikt

Aktuality 4.B

Neděle10.10.2021 V předchozím týdnu jsme se zúčastnili turistiky na Benediktu. Procházkou jsme došli k nádrži, kterou jsme si celou obešli. Všímali jsme si přírody, která se pomalu převléká do barev podzimu. Také v rámci přírodovědy jsme si připomněli ekosystémy a sledovali jsme, jaké rostliny a živočichy můžeme vi…

Celý článek

Přejít na stránku: 1
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě