Zpět

Aktuality 4.B

Projektový den - Malý energetik

Aktuality 4.B

Čtvrtek27.02.2020 Třída 4.B se dnes zúčastnila projektu, který byl zaměřen na elektrickou energii. Žáci se dozvěděli, jak a kde se elektřina vyrábí, jaké druhy elektráren máme nebo co je to blackout. Dále si žáci mohli skrze příslušné pomůcky vyzkoušet, na jakém principu fungují jednotlivé druhy elektráren a ze stave…

Celý článek

Výtvarné tvoření 4.B

Aktuality 4.B

Středa26.02.2020 V rámci mezipředmětových vztahů žáci 4.B v hodině výtvarné výchovy využili svých znalostí z předmětu Člověk a jeho svět. Své nově nabyté vědomosti využili při vytváření mapy ČR, kde se zaměřili na povrch a vodstvo. V další hodině se žáci přenesli zpět do minulosti, stali se knížetem Přemyslem Otak…

Celý článek

Návštěva 3D bludiště - 4.B

Aktuality 4.B

Středa09.10.2019 Ve středu jsme v rámci turistiky navštívili 3D bludiště v Oseku. Bludiště bylo dvoupatrové, se 14- ti lanovými překážkami a 15- ti přestupovými domečky. V areálu bylo také dětské hřiště. Děti si tak mohly užít radovánky jak v korunách stromů, tak na zemi, na dřevěných prolézačkách. Cestou jsme šli …

Celý článek

RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět

Aktuality 4.B

Pátek13.09.2019 Ve čtvrtek 12. 09. se žáci 4. B zúčastnili přednášky v rámci školního recyklačního programu, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Lektoři se snažili předat informa…

Celý článek

Návštěva Funparku na Šibeníku - 4.B

Aktuality 4.B

Pátek13.09.2019 Dne 11. 09. 2019 čtvrtý ročník navšítivil v rámci turistiky nově otevřené 3D bludiště a lanové centrum na Šibeníku. Děti se bavily ve vysokém třípatrovém centru plného lanových překážek a domečků celé dopoledne. Díky informačním tabulím, které jsou po celém Šibeníku, se děti také cestou dozvídaly, …

Celý článek

T

Třídní schůzka 4.B

Aktuality 4.B

Pátek06.09.2019 Vážení rodiče, srdečně jste zváni na třídní schůzku, která koná 10. 09. 2019 od 16 hod, učebna č. 66 - 4.B. Účast nutná.

Celý článek

Přejít na stránku: 1

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  školníka.
 Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 21.01.2020). Info : +420 603 839 532

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.