Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
28.08.2020, Mgr. Bc. Kateřina Koutecká

4.C - POMŮCKY DO 4. TŘÍDY

Pomůcky do 4. třídy

Obaly na sešity a pracovní sešity  - průhledné a bezbarvé – 1x formát A6 na notýsek (slovníček AJ), asi 10x formát A5 na malé sešity, asi 4x formát A4 na velké sešity, obal na PS AJ stejný jako vloni

Obaly až podle učebnic, mohou být látkové, igelitové, z balicího papíru atd. Učebnice každopádně jakkoliv zabalit!! Lze využít službu obalování učebnic v Městské knihovně (ceny srovnatelné s koupenými obaly, ale vydrží 3x déle).  Sešity, čtvrtky, papíry ani barevné papíry zatím nepořizujte, nakoupím pro všechny žáky společně s pracovními sešity z vybraných peněz do třídního  fondu.

pořízení úkolníčku nechám na vás

zámek na šatní skřínku – náhradní klíč se štítkem se  jménem prosím poslat do školy

Ubrousek na svačinu, 2x box s papírovými kapesníky, balík (2 role) kuchyňských utěrek, přezůvky se světlou podrážkou, které nedělají šmouhy

Penál: 2 tužky č. 2, tužka č. 3 nebo pentelka na rýsování, pastelky (12 ks), guma, nůžky, ořezávátko, krátké pravítko, 2 pera, malé lepidlo, špičaté kovové nůžky

Na matematiku: dlouhé pravítko (30cm), trojúhelník s ryskou, kružítko (nejlépe kovové – déle vydrží) – něco zůstalo ve škole!!

Kufřík na VV a PČ: modelína, hadřík, tuhé lepidlo (váleček), vodové barvy, plochý štětec č. 8 a 12, kulatý štětec č. 4 a 8, širší plastový kelímek (např. od Ramy), temperové barvy (12 ks), voskovky (12 ks), černá tuš, 10ks špejlí, stará košile nebo tričko na převlečení, černý fix, tužka č. 1 

VODOVKY, TEMPERY A VOSKOVKY NEJLÉPE ZN. KOH-I-NOOR

Pomůcky na TV: tričko, kraťasy nebo tepláky, cvičky nebo sportovní obuv se světlou podrážkou, která nedělá šmouhy

S pomůckami na TV nemusíte spěchat, tělocvična ani šk. hřiště nebudou zatím k dispozici, v únoru budeme chodit plavat.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě