Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět

Aktuality 5.A

ČERVEN- Den dětí

Aktuality 5.A

Neděle31.05.2020 Přejeme vám všem pohodový den, užijte si ho, jak nejlépe to v dnešní době půjde. Krásný den přeje třídní učitelka Oldřiška Raczová i paní asistentka Jana Škrečková

Celý článek

Procvičování učiva za duben- květen v době mimořádného volna-27. 4. - 10. 5.

Aktuality 5.A

Pondělí27.04.2020 Vážení, chtěla bych vás všechny pochválit a poděkovat za to, jak přistupujete k plnění zadávaných úkolů. Velmi důležitá je pro mě zpětná vazba i připomínky, kdy potřebujete učivo probrat osobně, vysvětlit, ukázat cestu... Sjednotilil jsme si konečně i způsoby zadávání, které pravděpodobně všem fung…

Celý článek

Procvičování učiva za březen v době mimořádného volna- ČJ

Aktuality 5.A

Pondělí30.03.2020 Vážení a milí rodiče i žáci, pevně věřím že jste všichni zdraví a daří se vám v rámci možností dobře. Podle dohody posílám dohodnuté testy k procvičení, kdy vás prosím o doplnění a zaslání ke kontrole, hodnocení.  Český jazyk  Doplňte s-/z- __hrabat listí,__právy v rádiu,__práva silnic, __b…

Celý článek

Procvičování učiva za březen v době mimořádného volna- ČaJS

Aktuality 5.A

Pondělí30.03.2020 Okruh otázek- vlastivěda- Evropa: 1.Povrch naší planety je tvořen: a) krátery a vodstvemb) pevninou a vodstvem c) ztuhlou vrstva čedičové lávy a vodstvem 2) Vodstvo pokrývá:a) více než dvě třetiny povrchu naší planetyb) polovinu povrchu naší planetyc) více než třetinu povrchu naší planety 3) Pev…

Celý článek

Procvičování učiva za březen v době mimořádného volna- M

Aktuality 5.A

Pondělí30.03.2020 Desetinná čísla zapiš zlomkem:   ,        0, 09=                                   0, 027=                                        0,365=            3, 8=                                      0, 06=                                         0,98=                                                   …

Celý článek

Domácí práce v době mimořádného volna

Aktuality 5.A

Čtvrtek12.03.2020 Vážení, prosím, zadávám učivo k  opakování, procvičování: Český jazyk: JV- učivo- Slovní druhy,  ústní procvičování:    - učebnice- Podstatná jména- s. 67, cv. 1, 2    - učebnice- Přídavná jména- s. 82, cv. 2, 3    - učebnice- Slovesa- s. 99, cv. 3, 4    - učebnice- Zájmena- s. 110, cv. 3, 4 …

Celý článek

Prosinec - Muzeum Litvínov

Aktuality 5.A

Úterý19.11.2019 Ve středu 4. 12. 2019 nás čeká zajímavá návštěva muzea v Litvínově, aktivity: imaginárium výstava dobových hraček výstava vánočních stromků stálá expozice organizační pokyny: odchod od ZŠ v 8,00 hodin s sebou čipovou kartu nebo koruny na cestu MHD do Litvínova vstupné 40 Kč svačina vč…

Celý článek

Listopadové vzdělávací aktivity

Aktuality 5.A

Úterý19.11.2019 PONDĚLÍ: ČJ- JV-Vyjmenovaná slova- P, S, V, Z Práce s učebnicí, s. 49,50 Zadání domácího úkolu- s. 50, cv. 18 Práce s pracovním sešitem č. 1- s. 24 MJA- A- Užití matematických dovedností, procvičování Práce s učebnicí, s. 33, 34 Práce v pracovním sešitě-  s. 15, 16- žáci používají tabulky s p…

Celý článek

Říjnové vzdělávací aktivity

Aktuality 5.A

Neděle29.09.2019 Oblast Českého jazyka: zapojení do projektu "Čtení pomáhá" individuální četba v rámci čtenářské gramotnosti učíme se zpaměti báseň Oblast Matematiky: zapojení do soutěže "Logická olympiáda" Oblast Člověk a jeho svět: zapojení do projektu "Hravě žij zdravě"

Celý článek

Přejít na stránku: 1

    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě