Zpět

Aktuality 5.A

Schůzka rodičů

Aktuality 5.A

Pondělí06.09.2021 Vážení rodiče, dovoluji si vás pozvat na schůzku třídy 5. A, která se koná v úterý 7. 9. od 16, 00 v kmenové třídě - přízemí, číslo dveří 47. Předmětem jednání bude: seznámení, prezence seznámení se školním řádem pro školní rok 2021/22 informace ke školním potřebám a pomůckám učivo pátého roč…

Celý článek

Zahájení školního roku 2021/2022 - Informace

Aktuality 5.A

Pondělí30.08.2021 Sraz třídy je 1. 9. v 7:40 hodin na školním hřišti. Slavnostní zahájení a vítání prvních ročníků a přípravné třídy začíná v 8:00 hodin. Po jeho skončení se přesuneme do své třídy, do budovy vstupujeme s rouškou. Ve třídě bude provedeno testování antigenními testy (instruktážní video najdete na str…

Celý článek

Vše potřebné pro správné vykročení do pátého ročníku- školní rok 2021/2022

Aktuality 5.A

Pondělí30.08.2021 Školní potřeby a pomůcky do 5. třídy: Penál  2 tužky, guma, ořezávátko, krátké pravítko, tornádo (+zmizík) nebo gumovací pero, pastelky, nůžky, červeně a zeleně píšící propiska, 1 tyčinkové lepidlo do aktovky Výtvarná výchova igelitová podložka, složka barevných papírů, vodovky, tempery, voskové…

Celý článek

Přejít na stránku: 1
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě