Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
08.09.2020, Mgr. Lucie Urbanová

Aktivity k procvičování učiva

Milí žáci, zkuste si trochu osvěžit to, co jsme se v loňském roce naučili. Najdete zde malé opakování matematiky, českého i anglického jazyka. Napište mi, jak vám to šlocoollaughing

www.onlinecviceni.cz - ve vašich schránkách (pokud jste zaregistrovaní a pracovali jste zde už se mnou) máte zadaná cvičení. Pokud nejste zaregistrováni, vyberte si cvičení na procvičování:   

ČJ - vyjmenovaná slova, podstatná jména rodu středního, ženského a mužského

M - sčítání a odčítání do 1 000 000, násobení jednociferným, dvojciferným a trojciferným činitelem, dělení se zbytkem i beze zbytku, zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce

A ještě něco k procvičení anglického jazyka:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5532

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5478

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5480

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6391

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6393

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6397

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6396

A ještě něco pro ty odvážné, co se již v loňském roce zapojili do logické olympiády. Ta bude probíhat i letos, tak pokud chcete zase vyzkoušet své znalosti, určitě se zaregistrujte:-)

www.logickaolympiada.cz - registrace je nutná do 30. 9.

Přeji vám hodně štěstí a zábavy při vyplňování a už se na vás moc těšímlaughinglaughing L. Urbanová

PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě