Zpět
30.08.2021, Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová

Zahájení školního roku 2021/2022 - Informace

Sraz třídy je 1. 9. v 7:40 hodin na školním hřišti.

Slavnostní zahájení a vítání prvních ročníků a přípravné třídy začíná v 8:00 hodin. Po jeho skončení se přesuneme do své třídy, do budovy vstupujeme s rouškou.

Ve třídě bude provedeno testování antigenními testy (instruktážní video najdete na stránkách naší školy). 

Předpokládaný konec vyučování je v 9:00 hodin (záleží na rychlosti testování v každé třídě).

1. 9. žáci nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky

2. a 3. 9. proběhne výuka do 11,45 hodin, budeme mít čtyři vyučovací hodiny., žáci si přinesou aktovky, penál, přezůvky, svačinu. O ostatních potřebách se domluvíme na výuce.

Pokud budou mít žáci zaplacené obědy, odcházejí do jídelny hned po skončení výuky.

Těším se na vás, třídní učitelka Mgr. Bc. O. Raczová


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě