Zpět
30.08.2022, Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 - 5.B- třídní učitelka Mgr. Bc. Oldřiška Raczová

1. 9. - 7,45 hodin-SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠR 2022/2023 na hřišti 

        - 8, 45 hodin- první informace ke školnímu roku- kmenová třída- přízemí č.47

02. 09. 2022 – Vyučování - 8:00 – 11:45 hodin

05. 09. 2022 – Vyučování– 8:00 – 11:45 hodin

06. 09. 2022 – Vyučování dle rozvrhu

                       - 15:30 hodin – KLUB RODIČŮ v jídelně

                       - 16:00 hodin – TŘÍDNÍ SCHŮZKY


Přejít na stránku: 1
PATNÁCTÉ
*******************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky , matematiky, IKT, TV.
Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě