Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
07.09.2020, Mgr. Sidonie Smetáková

5. B

Pomůcky do 5. třídy, šk. rok 2020/2021

Přezůvky, zámek na šatní skříňku se dvěma klíči.

Oblečení na TV v pytlíku: krátké kalhoty a tričko, ponožky, sportovní obuv/cvičky.

Penál: 2 pera zn. Tornádo, dvě tužky č. 2, dvě tužky č. 3, pentilka + tuhy, 12 pastelek, guma, nůžky, malé pravítko, malé lepidlo (tuhé vysouvací), ořezávátko, úkolníček

Kufřík na Vv a Pč: anilinky, tempery a prašné křídy (12 barev), voskovky (24 barev), štětec kulatý (č. 4 a 8), štětec plochý (č. 8, 12), nádobku na vodu, paletu na barvy, modelínu, dvě vysouvací tuhá lepidla, černá tuš, modrý inkoust, zmizík, lepidlo Herkules, tenčí permanentní fixy (sada - černá, červená, zelená, modrá), ubrus na lavici, zástěra nebo stará košile.

Geometrie: trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko 30 cm, kružítko, šablona vel. 0,5 cm

Třídní fond: vybírám 750,- Kč na ostatní pomůcky (ŽK, Klub rodičů, prac. sešit Aj, sešity, čtvrtky...). Možno zaplatit 3 x 250,- Kč.

Ostatní: 1x papírové kapesníky, 1x balení papírových utěrek, balík papírů na kopírování a kreslení.

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě můžete obrátit prostřednictvím e-mailu smetakovaz(zavináč)seznam.cz

Těším se na spolupráci v tomto školním roce.

Mgr. Sidonie Smetáková, třídní učitelka.


  PATNÁCTÉ

  ZÁPIS ROZHODNUTÍ

  Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

  *****************

  VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

  Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

  *****************

  Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

  Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
  Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
  Dotace: 18 494 161,83,- Kč
  Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
  Celkem: 20 549 068,71,- Kč
  Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

  Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

  Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
  Podrobněji o projektu zde.

  Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

  Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

  **************

   PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
  Hledáme správce hřiště.
  Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
  *******************
   

  Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě