Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
26.03.2020, Mgr. Dana N. Allertová

5.B - práce 26.3. - 27.3.

5.B učivo na ČT  26.- Pá 27.3. z ČJ, Aj, Z a G

Geometrie

v Matýskově matematice na internetu Geometrie 5.ročník   str. 40  spustit si video

se cvičením 1 a 2, pak pracovní sešit  str. 29/1, 2, 4 (jedničkáři  i cv. 3)          

 Do emailu ofocená stránka , popř. poslat alespoň výsledky cv. 40/2

 

Angličtina

Pracovní sešit  str. 30/ 1,2,3  - odeslat pouze cv. 3

Zeměpis

Kniha str. 60 nahoře vpravo – do sešitu nákres podnebných pásů (pozor přidán už subpolární pás) a napsat výpisky Podnebné pásy na území Evropy ze str. 60 (neposílejte)

Český jazyk

V učebnici str. 122/ 1, 2 chybějící slova poslat po emailu v pořadí, jak jdou věty.

Procvičení v PS str. 25/ 1,2 s kontrolou podle klíče vzadu

Následovně procvičit v PS str. 26/ 1  - zkontrolovat si podle klíče vzadu.

Kniha  str. 123/1 d :      řešení napsat do emailu


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.