Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
21.05.2020, Mgr. Dana N. Allertová

5. B Týdenní plán učiva, výpisky a slovíčka 18. - 22. 5.

Týdenní plán 18. 5. – 22. 5.

Prosím o posílání úkolů průběžně.

Pondělí 

18. 5.

Český jazyk

PS 38/2 a,b                 kontrola výsledků vzadu v sešitě

Úterý

19. 5.

Český jazyk

PS 38/3 + 38/4 a         kontrola podle klíče vzadu v sešitě

 

Středa

 20. 5.

Český jazyk

PS 38/ 4 b,c                kontrola podle klíče vzadu v sešitě

Čtvrtek

21. 5.

Český jazyk

PS 38/5 a,b,c             kontrola podle klíče vzadu v sešitě

 

Pátek

22. 5.

Český jazyk

PS 38/6                 kontrola podle klíče vzadu v sešitě

Pondělí 

18. 5.

Matematika

PS str. 26/5,6,7    foto

Úterý

19. 5.

Matematika

PS  27/1, 3   foto

Středa

 20. 5.

Matematika

PS str. 27/ 4, 6, 7  foto

Čtvrtek

21. 5.

Matematika

PS str. 28/3,7,8   foto

Pátek

22. 5.

Geometrie

PS str.35/1, 2     foto

Pondělí 

18. 5.

Angličtina

Slovíčka Free time

Kniha 44/2 přeložit jednotlivé texty do češtiny a přiřadit písmeno obrázkové odpovědi   foto

Úterý

19. 5.

Angličtina

Slovíčka Free time

Kniha 44/3a   foto

Pátek

22. 5.

Angličtina

Slovíčka Free time

Kniha 45/5b    foto

Úterý

19. 5.

Dějepis

Okupace Československa – kniha str. 46, 47, vytisknout výpisky a vlepit do sešitu, popř. opsat

Středa

 20. 5.

Přírodopis

Období dětství a dospívání  - kniha str. 66 + změny v pubertě str. 67 - udělat si výpisky

Čtvrtek

21. 5.

Zeměpis

Kniha str. 71/2   foto

 

 

Free time  - slovní zásoba

play basketball

/plej báskitból/

hrát košíkovou

play football

/plej futból/

hrát kopanou

play tennis

/plej tenys/

hrát tenis

play ice hockey

/plej ajs hoky/

hrád lední hokej

play computer games

/plej kompjútrgejms/

hrát počítačové hry

play table tennis

/plej tejbl tenys/

hrát stolní tenis

play volleyball

/plej voliból/

hrát odbíjenou

play the piano

/plej ð pijanou/

hrát na piano

play the violin

/plej ð vajlin/

hrát na housle

play the guitar

/plej ð gitár/

hrát na kytaru

go swimming

/gou swiming/

jít plavat

go skiing

/gou skíjing/

jít lyžovat

go biking

/gou bajking/

jít jezdit na kole, jít se projet

have a lesson

/hev e lesn/

mít hodinu

listen to radio

/lisen tú rejdyjou/

poslouchat radio

listen to music

/lisen tú mjúzik/

poslouchat hudbu

listen to  Mozart

/lisen tú

poslouchat Mozarta

collect posters

/kolekt poustr/

sbírat plakáty

collect stamps

/kolekt stemps/

sbírat známky

collect music CDs

/kolekt mjúzik sídýs/

sbírat hudební CD

go to dance class

/gou tú dáns klás/

chodit do taneční třídy

dislike

/dislajk/

nemít rád

like

/lajk/

mít rád

 

Okupace Československa

Jiné pojetí socialismu, které se začalo uplatňovat v Československu, se nelíbilo komunistům v Sovětském svazu a v zemích sdružených do tzv. Varšavské smlouvy.

21.srpna 1968 vtrhla na území Československa vojska pěti států. Vojska narazila na všeobecný odpor a nenávist občanů.

Na protest proti okupaci se upálil student Jan Palach. Odpor občanů byl však zlomen a v Československu byla obnovena totalitní vláda.

Sovětská vojska zůstala v Československu dalších 23 let.


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě