Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
08.04.2021, Mgr. Sidonie Smetáková

5. B Výuka od 12. 4.

Vážení rodiče, milí mládežníci,
 
od pondělí 12. 4. se vracíme zpět do školy. Výuka bude probíhat rotačně, budeme po týdnu střídat prezenční výuku ve škole a týden distanční výuky doma. Kvůli bezpečnosti se budeme dvakrát týdně testovat, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude probíhat ve škole tzv. samoodběrem, žáci se budou testovat sami. Naše škola bude využívat testy LEPU. Na webových stránkách školy si s dětmi můžete prohlédnout instruktážní video testování ve škole a instruktážní leták.
            K testování se dostaví žák, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. To musíte prokazatelně doložit – potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře.
            V pondělí a ve čtvrtek se děti dostaví v 8:15 hod. ke vchodu u tělocvičny, prosím o dodržení stanoveného času! Po vyučování odcházejí hlavním vchodem.
V úterý, ve středu a v pátek přicházejí děti v 7:40 hod. hlavním vchodem, odchod ze školy je též hlavním vchodem.
Testování bude probíhat ve velké tělocvičně. Pokud bude mít žák výsledek negativní, bude pokračovat ve výuce podle rozvrhu. Pokud bude výsledek testu pozitivní, umístím žáka do izolace a vás vyzvu, abyste si jej vyzvedli ve škole a spojili se s dětským lékařem.
            Školní jídelna bude v provozu, děti mají od pondělí 12. 4. automaticky přihlášené obědy (více info viz web školy). Kvůli bezpečnosti jsou v některých dnech posunuté časy obědů (Po 12:50, Út 13:10, St 13:10, Čt 12:40, Pá 12:50)
Učíme se dle platného rozvrhu, který mají děti v žákovských knížkách od začátku školního roku, stále platí zákaz cvičení, cvičební úbor tedy není nutný.
Povinností žáků je mít po celou dobu výuky zakryté dýchací cesty rouškou.
Víte-li, že vaše dítě přijde v den testování později (lékař apod.), prosím o včasné zavolání, budeme řešit individuálně.
Máte-li v plánu testování vašeho dítěte odmítnout, zůstává doma. Distanční výuka v tomto případě není možná. Telefonicky se domluvíme na dalším postupu.
Máte-li jakékoliv dotazy, zodpovím je dnes, tj. 8. 4., v 19:00 hodin na mimořádné konzultační třídní schůzce.
Velice děkuji za spolupráci, rodičům i žákům.
                                                               Mgr. S. Smetáková

PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě