Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 5.B

5. B Nástup do školy

Aktuality 5.B

Pátek27.11.2020 Vážení rodiče,  v pondělí 30.11. znovu nastupujeme do školy.  Příchod žáků bude v 7:40 hlavním vchodem. Prosím, aby byli žáci na místě včas a dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v celém areálu školy. Odchod žáků bude také hlavním vchodem.  Školní jídelna funguje ve stejném režimu jako před dist…

Celý článek

5. B Teams

Aktuality 5.B

Středa14.10.2020 Vážení rodiče,  ráda bych vás informovala o možnostech naší distanční výuky. Bude probíhat v online i offline formě. Z doporučení MŠMT by neměla přímá výuka (online přes kameru) přesáhnout 3 vyučovací hodiny denně.  Tomu se přizpůsobí jak žáci tak vyučující. Offline výuka bude probíhat zadáním prác…

Celý článek

5. B Informace

Aktuality 5.B

Středa16.09.2020 Vážení rodiče, vyučování začíná v pondělí 21. 9. v 8:00 hodin, konec vyučování je v 11:45 hod. Žáci si s sebou přinesou aktovku, penál, obaly na sešity (7 x A5, 4 x A4, 2 x A6, všechny obaly prosím průhledné, nebarevné), svačinu, pití, roušku, zámek a klíčky s podepsanou visačkou (pokud je nemají…

Celý článek

5. B

Aktuality 5.B

Pondělí07.09.2020 Pomůcky do 5. třídy, šk. rok 2020/2021 Přezůvky, zámek na šatní skříňku se dvěma klíči. Oblečení na TV v pytlíku: krátké kalhoty a tričko, ponožky, sportovní obuv/cvičky. Penál: 2 pera zn. Tornádo, dvě tužky č. 2, dvě tužky č. 3, pentilka + tuhy, 12 pastelek, guma, nůžky, malé pravítko, malé le…

Celý článek

Přejít na stránku: 1
PATNÁCTÉ

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě