Zpět

Aktuality 5.C

Organizace 2. a 3. září 2021

Aktuality 5.C

Středa01.09.2021 Vážení rodiče, milí žáčci, ve čtvrtek 2. září a v pátek 3. září probíhá výuka od 8 do 11,45h. Ráno se děti přezují  po vstupu do školy a přijdou rovnou do třídy, boty si necháme ve třídě. S sebou: svačinu, pití, přezůvky, batoh (aktovku), penál, 2 roušky. Zítra děti dostanou žákovskou knížku a p…

Celý článek

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Aktuality 5.C

Pondělí30.08.2021 ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO DNE ŠK. ROKU 2021/2022 Vážení rodiče, žáci, ve středu 1. září se sejdeme v 7,40h. na školním hřišti. Hledejte mojí osobu (v ruce budu mít cedulku s označením naší třídy – 5. C). Po slavnostním zahájení přejdeme do naší třídy, kde proběhne testování proti COVIDu-19 form…

Celý článek

pomůcky do 5. třídy

Aktuality 5.C

Pátek27.08.2021 Pomůcky do 5. třídy Obaly na sešity a pracovní sešity  - průhledné a bezbarvé – 1x formát A6 na notýsek (slovníček AJ), asi 10x formát A5 na malé sešity, asi 4x formát A4 na velké sešity, prosím najít sešity na ČaJS (3x - na D, Z, VL) ze 4. třídy - budeme v nich letos pokračovat Obaly až podle uče…

Celý článek

Přejít na stránku: 1
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě