Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 5.C

Online výuka

Aktuality 5.C

Pondělí19.10.2020 Vážení rodiče, milé děti, moc Vám děkuji za skvělou online výuku. Všechny moc chválím. V tomto režimu budeme pokračovat celý týden: ÚT - 8:00 - 8:45 - Matematika a její aplikace         8:55 - 9:40 - Anglický jazyk ST - 8:00 - 8:45 - Český jazyk        8:55 - 9:40 - Matematika a její aplika…

Celý článek

Výuka 5. C

Aktuality 5.C

Čtvrtek15.10.2020 Vážení rodiče, veškeré domácí úkoly naleznete ve svých e-mailových schránkách a v Bakaláři.  Jestliže chybí někomu nějaká učebnice, pracovní sešit - kontaktujte mě, domluvíme se na předání. Od pondělí 19. 10. 2020 bude probíhat online výuka. Veškeré informace máte v mailu. V případě nějasnost…

Celý článek

Informace k výuce ve třídě 5. C

Aktuality 5.C

Úterý13.10.2020 Vážení rodiče, veškeré informace týkající se distanční výuky, naleznete ve svých e-mailových schránkách.  Třídní učitelka  Bělíková

Celý článek

Informace k začátku výuky - 5.C

Aktuality 5.C

Pátek18.09.2020 Vážení rodiče,  V pondělí 21. 9. 2020 začíná výuka. Výuka začíná v 8:00. Děti mohou vstupovat do školy hlavním vchodem pouze v roušce. Využít musí velké (hlavní) schody.  Výuka bude pouze 4 vyučovací hodiny, tj. do 11:45. S sebou: Aktovku, sešity + obaly, zámek na skříňku, přezuvky, psací pot…

Celý článek

Pomůcky 5. C

Aktuality 5.C

Úterý08.09.2020 POMŮCKY do 5.třídy školní rok 2020/2021 VŠECHNY VĚCI, PROSÍM, PODEPIŠTE AKTOVKA s pevnými zády   PŘEZŮVKY na přezutí ZÁMEK na šatní skříňku se dvěma klíči   SPORTOVNÍ OBLEČENÍ na TV V PYTLÍKU:  krátké kalhoty a tričko, ponožky, sportovní obuv/cvičky.   PENÁL:2 pera zn.Tornádo, 2 ořezané tu…

Celý článek

Přejít na stránku: 1
PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě