Zpět
27.08.2021, Mgr. Bc. Kateřina Koutecká

pomůcky do 5. třídy

Pomůcky do 5. třídy

Obaly na sešity a pracovní sešity  - průhledné a bezbarvé – 1x formát A6 na notýsek (slovníček AJ), asi 10x formát A5 na malé sešity, asi 4x formát A4 na velké sešity, prosím najít sešity na ČaJS (3x - na D, Z, VL) ze 4. třídy - budeme v nich letos pokračovat

Obaly až podle učebnic, mohou být látkové, igelitové, z balicího papíru atd. Učebnice každopádně jakkoliv zabalit!! Lze využít službu obalování učebnic v Městské knihovně (ceny srovnatelné s koupenými obaly, ale vydrží 3x déle).  Sešity, čtvrtky, papíry ani barevné papíry zatím nepořizujte, nakoupím pro všechny žáky společně s pracovními sešity z vybraných peněz do třídního  fondu.

úkolníček dle vašich představ

zámek na šatní skřínku – náhradní klíč se štítkem se jménem prosím poslat do školy

Ubrousek na svačinu, 2x box s papírovými kapesníky, balík (2 role) kuchyňských utěrek - co nejdříve, přezůvky se světlou podrážkou, které nedělají šmouhy

Penál: 2 tužky č. 2, tužka č. 3 nebo pentelka na rýsování, pastelky (12 ks), guma, nůžky, ořezávátko, krátké pravítko, 2 pera, malé lepidlo, špičaté kovové nůžky

Na matematiku: dlouhé pravítko (30cm), trojúhelník s ryskou, kružítko (nejlépe kovové – déle vydrží) – něco máme vybráno ve třídě!!

Kufřík na VV a PČ: modelína, hadřík, tuhé lepidlo (váleček - nejlépe zn. Herkules, Kores), vodové barvy, plochý štětec č. 8 a 12, kulatý štětec č. 4 a 8, širší plastový kelímek (např. od Ramy), temperové barvy (12 ks), voskovky (12 ks), černá tuš, 10ks špejlí, stará košile nebo tričko na převlečení, černý fix, tužka č. 1 

VODOVKY, TEMPERY A VOSKOVKY NEJLÉPE ZN. KOH-I-NOOR

Zkuste co nejvíc zrecyklovat pomůcky z loňského roku

Pomůcky na TV: tričko, kraťasy nebo tepláky, cvičky nebo sportovní obuv se světlou podrážkou, která nedělá šmouhy, vše dle aktuálního počasí a ročního období

 


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě