Zpět
30.08.2021, Mgr. Bc. Kateřina Koutecká

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO DNE ŠK. ROKU 2021/2022

Vážení rodiče, žáci,

ve středu 1. září se sejdeme v 7,40h. na školním hřišti. Hledejte mojí osobu (v ruce budu mít cedulku s označením naší třídy – 5. C).

Po slavnostním zahájení přejdeme do naší třídy, kde proběhne testování proti COVIDu-19 formou samotestování. Zdržíme se asi do 8,45h.

Rodiče, kteří se chtějí zúčastnit slavnostního zahájení se musí zdržovat pouze na travnaté části hřiště (řiďte se pokyny paních asistentek).

Rodičům 5. ročníků není vstup do prostor školy během 1. září dovolen.

Před vstupem do školní budovy je potřeba si nasadit roušku (respirátor).

S sebou: roušku a dobrou náladu

Sledujte prosím webové stránky naší školy.

Těším se na všechny

Zdravím K. Koutecká

Gambar Kartun Anak Sekolah Berangkat Bersama | Kartun, Ilustrasi karakter,  Animasi


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě