Zpět
28.08.2022, Štěpánka Komůrková

Přípravná třída

V přípravné třídě se neučíme číst, psát ani počítat, ale zaměřujeme se na rozvoj dovedností a návyků, které dětem později umožní snadnější vstup do 1. třídy - rozvíjíme řečové, sociální a komunikační dovednosti, hrubou i jemnou motoriku, návyky sebeobsluhy a hygieny, časovou a prostorovou orientaci, koncentraci pozornosti .... Přejít na stránku: 1
PATNÁCTÉ
*******************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky , matematiky, IKT, TV.
Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě