Zpět
03.09.2019, NEXU s.r.o.

Přípravná třída

V přípravné třídě se neučíme číst, psát ani počítat, ale zaměřujeme se na rozvoj dovedností a návyků, které dětem později umožní snadnější vstup do 1. třídy - rozvíjíme řečové, sociální a komunikační dovednosti, hrubou i jemnou motoriku, návyky sebeobsluhy a hygieny, časovou a prostorovou orientaci, koncentraci pozornosti .... 

Související obrázek

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)