Zpět
28.08.2023, Štěpánka Komůrková

Přípravná třída

Vítejte na stránkách přípravné třídy.

V přípravné třídě se neučíme číst, psát ani počítat, ale zaměřujeme se na rozvoj dovedností a návyků, které dětem později umožní snadnější vstup do 1. třídy - rozvíjíme řečové, sociální a komunikační dovednosti, hrubou i jemnou motoriku, návyky sebeobsluhy a hygieny, časovou a prostorovou orientaci, koncentraci pozornosti .... 

Pro vzájemnou komunikaci budeme využívat:

Přeji dětem i rodičům pohodové vykročení do nové životní etapy :-)

třídní učitelka Bc. Štěpánka Komůrková, DiS. 

*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.