Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Přípravná třída

Výuka v příštích dnech

Přípravná třída

Neděle11.10.2020 Vážení rodiče, v následujícím týdnu bude naše výuka probíhat v běžném režimu, stejně tak i činnost školní družiny je beze změny. V rámci opatření, které vyhlásil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, se dny 26. října a 27. října 2020 stanoví pro žáky základních škol, středních škol,…

Celý článek

Básničky k procvičování

Přípravná třída

Neděle11.10.2020 Hruška Padala hruška, padala, tlesk, plesk, bum! Ježečkovi na záda, tlesk, plesk, bum! Ježeček se zlobil hned, tlesk, plesk, bum! Pak tu hrušku celou sněd, tlesk, plesk, bum! Ježek Leze ježek, leze v lese, jablíčka si domů nese. Děti kolem běhají , ježka všude hledají. Ježek píchá do vše…

Celý článek

Zahájení školního roku 21.9.2020

Přípravná třída

Pátek18.09.2020 V pondělí 21.9.2020 proběhne slavnostní přivítání dětí z přípravné třídy v 8.00 hod. před hlavním vchodem naší školy. Do školy připravte dětem svačinu, pití, bačkory a penál. Nezapomeňte na roušku. Kdo stihne zajistit, dá dětem i zámek s klíčem na šatní skříňku a přes víkend můžete potrénovat zamyká…

Celý článek

Pomůcky pro přípravnou třídu

Přípravná třída

Pátek21.08.2020 Ve středu 26.8.2020 se ve školní jídelně od 15.30 hod. uskuteční třídní schůzka rodičů dětí z přípravné třídy a prvňáčků. Vstup do školy je možný pouze vchodem ze školního hřiště.  Pomůcky pro přípravnou třídu Baťoh Bačkory Desky na notýsek A5 – měkké s drukem   Penál: 1 obyčejná tužka (šest…

Celý článek

Přejít na stránku: 1

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě