Zpět

Přípravná třída

Turistika Vtelno - Benedikt

Přípravná třída

Čtvrtek21.10.2021 Ve středu 20.10.2021 jsme se ráno sešli ještě ve třídě, abychom popřáli Libušce k narozeninám a dojedli štrůdl z Jablíčkového dne. Poté jsme vyrazili směr Vtelno. U kostela jsme se nasvačili, posbírali kaštany, prošli si Vtelno, kde jsme obdivovali halloweenskou výzdobu a nakonec jsme náš výšlap zak…

Celý článek

Jablíčkový den

Přípravná třída

Čtvrtek21.10.2021 V úterý 19.10.2021 proběhl v přípravné třídě Jablíčkový den. Nejprve jsme si o jablíčkách povídali, poté si děti jablíčka vybarvily, nastříhaly a znovu poskládaly. A vznikla opravdu nádherná díla. Po svačině jsme se přesunuli do školní kuchyňky, kde si děti samy upekly štrůdl od přípravy těsta, str…

Celý článek

Naše první turistika

Přípravná třída

Pondělí04.10.2021 Na středu 29. září 2021 jsme měli naplánovanou naši první turistiku. Předpověď počasí nevěstila nic dobrého, přesto jsme se rozhodli vyrazit. Plán byl jasný - vyzkoušet, zda děti trefí ze školy domů a poté prozkoumat park Šibeník. Cestou jsme si všímali typických znaků přicházejícího podzimu, objevi…

Celý článek

První informace

Přípravná třída

Čtvrtek26.08.2021 Milé děti a rodiče, ve středu 1. září se sejdeme v 7.30 hod. před hlavním vchodem do budovy školy. Slavnostní zahájení školního roku začíná v 8.00 hodin na školním hřišti. Po jeho skončení se přesuneme do naší třídy, kam mohou každé dítě doprovodit rodiče (maximální počet doprovodu jsou 2 osoby, …

Celý článek

Přejít na stránku: 1
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě