Zpět
16.09.2019, Štěpánka Komůrková, DiS.

Druhý týden

Ve druhém týdnu jsme začali postupně pracovat. Vedle opakování dnů v týdnů, ročních období ... poznávaly děti geometrické tvary, vyhledávaly je ve svém okolí, třídily je. Na řadu přišly i všechny výchovy - tělesná, hudební, pracovní i výtvarná. Děti jsou šikovné a rychle si zvykají na nová pravidla a režim.

https://pripravka15zsmost.rajce.idnes.cz/Druhy_tyden/


Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.