Zpět
27.08.2021, Mgr. Petra Kratochvílová

6. A - První informace - pomůcky

Dobrý den, milí šesťáci,

vítejte v novém školním roce 2021/22. Těším se na vás ve středu 1. 9. na školním hřišti v 7:40 hodin.

Přikládám seznam pomůcek a sešitů, které budete v 6. třídě potřebovat.

Užijte poslední dny prázdnin, Vaše nová třídní Mgr. Petra Kratochvílová

Pomůcky a sešity pro jednotlivé předměty v 6. A

Český jazyk 1x 564, 1x 524, 1x 444             

Dějepis 1x 544         Zeměpis 1x  544       

Přírodopis 1x 564, 1x 644 a 85,-Kč na pracovní sešit

Fyzika 1x 565, 1x 525

Anglický jazyk 1x 544 + 1x 564

Výchova k občanství 1x 544      Výchova ke zdraví 1x 544

Matematika a její aplikace

1x 465, 1x 460 + velká podložka, 2x 520

+ 2 x malá podložka, modrá a červená propiska

geometrické pomůcky: pentilka + náhradní tuhy HB 5, kružítko + náhradní tuhy trojúhelník s ryskou a dlouhé pravítko (popř. druhý trojúhelník) úhloměr a šablona č. 5, 4 - 5 pastelek, guma

Všechny sešity a učebnice musí být obalené!

Pomůcky na výtvarnou výchovu

10 - 20 x čtvrtky A3 a 5 x čtvrtky A4

Černá tuš + redispero a perko v násadkách

Temperové barvy + štětce (ploché a kulaté) + kelímek

Paleta a hadřík

Podložka na lavici (nejlépe igelitový ubrus) či noviny

Voskovky, pastelky a fixy

Nůžky, barevné papíry

Lepidlo (ideální lepidlo v kolíku či bílá lepicí pasta)

Obyčejná měkká tužka č. 1 či jiná měkká 6B, 8B

Psací potřeby (v penále – guma, ořezávátko, propiska) + pravítko

Nepovinné – jen doporučené: barevné tuše, anilinové barvy (místo klasických vodových barev) - moc doporučuji :o), giocondy

Kuchyňské utěrky a papírové kapesníky – 1 x za pololetí


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě