Zpět
29.08.2023, Bohumil Vitvar

Seznam pomůcek

Seznam sešitů a pomůcek pro školní rok 2023–2024:

Přírodopis – sešity 564 a 644. Na účet zaslat 90,- Kč (pracovní sešit)

Výchova ke zdraví – sešit 544

Český jazyk – sešity 444, 564, 524 + portfolio s eurodeskami

Dějepis – sešit 564

Výchova k občanství – sešit 544

Anglický jazyk – sešit 444

Zeměpis – sešit 544

Fyzika – sešity 565, 525, + portfolio (desky + 10ks eurodesek)

Matematika – sešity 465, 460 + podložka, 2x sešit 520 + podložky

Výtvarná výchova – čtvrtka A3 (20ks), čtvrtka A4 (15ks) + vybavení kufříku


*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.