Zpět
31.08.2021, Mgr. Martina Skramušská

6.C - Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

ráda bych Vás seznámila s informacemi, které se týkají prvních dnů žáků ve škole a testování. 

Screeningové testování žáků bude probíhat 3x ve dnech: 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. 

Ve středu 1. 9. se sejdeme na hřišti v 7:40 hodin (přibližně naproti vchodu u jídelny). 

Po slavnostním zahájení školního roku 2021/22 se přesuneme do třídy, kde se žáci otestují antigenními testy GENRUI za asistence třídní učitelky. Na 1. 9. nemusí mít žáci přezůvky ani nic jiného. Ve společných prostorech školy zůstává povinnost nosit roušku či respirátor. 

Ve škole budou přibližně od 8:00 – 9:00 hodin. Obědy se vydávají od 11:00 do 13:00 hodin. 

Ve čtvrtek 2. 9. a v pátek 3. 9. budou mít žáci 5 vyučovacích hodin, tj. do 12:40 hodin, ve své třídě s třídní učitelkou. S sebou: přezůvky, psací potřeby, blok na poznámky, tašku na učebnice, svačinu, pití. 2. 9. si žáci vyberou 1 hodinu volitelného předmětu z nabídky: 

  • Konverzace v anglickém jazyce 
  • Užité výtvarné činnosti 
  • Volitelná tělesná výchova 
  • Mediální výchova (tvorba školního časopisu) 

    Od pondělí 6. 9. se bude vyučovat již dle rozvrhu. 

    Třídní schůzka proběhne v úterý 7. 9. od 16:00 hodin. 

Informace k obědům zde: https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/aktuality/skolni-jidelna 

Informace k testování: zde: https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/aktuality/informace-k-etestovani-zaku 

V případě dotazů mě kontaktujte na: martina.skramusska@mostzs15.cz 

Hezký den,  

Mgr. Martina Skramušská 

 


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě