Zpět
27.08.2021, Mgr. Martina Skramušská

6. C - Pomůcky

Dobrý den,

přikládám aktuální seznam pomůcek v novém školním roce. Další informace budou k dispozici v Bakaláři.

Mgr. Martina Skramušská, třídní učitelka

Pomůcky (sešity) pro jednotlivé předměty 6.C

ČJ
1 x 564
1 x 524

1 x 444

Fy
1 x 525
1 x 565

AJ
1 x 544
1 x 564

 

Z
1 x 444

1 x 525

D
1 x 444

 

VKO

1 x 544

 

VKZ

1 x 544

MJA
1 x 465
1 x 460 + velká podložka
2 x 520 + 2 x malá podložka
červená a modrá propiska                                                                                                                                    

geometrické pomůcky:
pentilka + náhradní tuhy HB 5
kružítko + náhradní tuhy
trojúhelník s ryskou
dlouhé pravítko (popř. druhý trojúhelník)
úhloměr
šablona 0,5
4 - 5 pastelek, guma


1 x 644

1 x 564

85,- Kč - pracovní sešit

 
Všechny sešity by měly být obalené průhledným obalem.

 

 

Pomůcky na výtvarnou výchovu

 

Pomůcky nezbytné (nutné) - povinné:

 

10 x čtvrtky A3 

 

Černá tuš + redispero a pérko v násadkách

 

Temperové barvy + štětce (ploché a kulaté) + kelímek

 

Paleta a hadřík

 

Podložka na lavici (nejlépe igelitový ubrus) či noviny

 

Voskovky

 

Pastelky a fixy

 

Nůžky

 

Barevné papíry

 

Lepidlo (ideální lepidlo v kolíku či bílá lepicí pasta)

 

Obyčejná tužka č. 1

 

Psací potřeby (v penále – guma, ořezávátko, propiska) + pravítko

 

 

Pomůcky doplňující povinné vybavení - alternativní

 

(doporučuji pro žáky, kteří mají k výtvarnému tvoření vztah)

 

Anilinové (brilantní) barvy (v horším případě vodové barvy)

 

Giocondy – barevné mastné umělecké křídy

 

Barevné tuše

 

 

 


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě