Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 7.A

Třída 7.A - výuka od 18.1.2021

Aktuality 7.A

Neděle17.01.2021 Vážení rodiče, od 18.1.2021 bude probíhat výuka distančně podle stávajícho rozvrhu.       Přeji hezký den.     Mgr. Bohumil Vitvar

Celý článek

7.A - Výuka od 11.1.2021 a třídní schůzky.

Aktuality 7.A

Neděle10.01.2021 Vážení rodiče,vzhledem k aktuální situaci bude v týdnu od 11.1. do 15.1. probíhat vyučování opět distančně (on-line) podle stávajícího rozvrhu. Ve středu 13.1. v 16.00h proběhne on-line třídní schůzka.       Přeji hezký den.            Mgr. Bohumil Vitvar

Celý článek

7.A - výuka od 4.1.2021

Aktuality 7.A

Čtvrtek31.12.2020 Vážení rodiče,vzhledem k aktuální situaci bude od 4.1. 2021 probíhat výuka distanční formou. V příloze posílám rozvrh pro třídu 7.A. Tento rozvrh bude i v aktuálních informacích třídy na stránkách školy. O veškerých změnách budete informováni prostřednictvím Bakaláře a webových stránek školy.   …

Celý článek

7.A Formulář - aktualizace údajů

Aktuality 7.A

Úterý15.09.2020 Vážení rodiče,v příloze posílám formulář pro aktualizaci údajů. Vyplněný formulář si od dětí vyberu po příchodu do školy (21.9.2020).     Děkuji za spolupráci.              Mgr. Bohumil Vitvar Odkaz ke stažení formuláře najdete zde

Celý článek

Přejít na stránku: 1
PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě