Zpět
31.08.2023, Ing. Kamila Glaserová

7. A - Informace k začátku šk. roku 2023/24

Nástup do školy:

 

4. 9. 2023 – nejdéle v 7:45 hod. na školním hřišti.

 

5. 9. 2023 – 5 vyučovacích hodin s třídním učitelem v kmenové třídě (č. 79).

Žáky, kteří jdou pak na oběd, doprovodím do jídelny. Podmínky školní jídelny zůstávají stejné.

 

6. – 8. 9. 2023 – dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

 

 

Třídní schůzka:

Třídní schůzka se koná 6. 9. 2023 od 16:00 hod. v učebně č. 79. Účast všech rodičů (zákonných zástupců žáka) na schůzce je nutná! 

Předpokládaný konec třídní schůzky je max. v 16:45 hod.

*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.