Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
23.08.2020, Ing. Martin Domín

Rekonstrukce a změny v novém školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,
rád bych Vás seznámil se změnami týkající se začátku školního roku 2020/2021.
Školní rok bude oficiálně zahájen 21. 9. 2020. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce školy.

Ředitelské volno se souhlasem zřizovatele potrvá od 1. 9. 2020 - 7. 9. 2020
Volno se souhlasem MŠMT ČR potrvá od 8. 9. 2020 - 18. 9. 2020 včetně.

Jak píše paní ředitelka Mgr. Firmanová ve svém prohlášení: "Pokud vzniknou rodičům komplikace se zajištěním hlídání, nabídne škola po zjištění všech potřeb žáků a rodičů náhradní řešení od 2. 9. 2020 do 21. 9. 2020.​"
V případě Vašeho zájmu můžeme, jako škola, zajistit pro žáky dozor v náhradních prostorách.
Žádám Vás tímto, abyste mi dali co nejdříve vědět, zdali budete mít zájem o dozor nad vašimi dětmi ve dnech od 2. 9. 2020 - 18. 9. 2020 v čase od 8:00 - 12:30.
Vaše "přihlášky" očekávám nejpozději do 20. 8. 2020. Ti z Vás, kteří se do tohoto dne neozvou, jsou bráni jako Ti, kteří nemají zájem o dozor. Pište mi prosím buď SMS nebo mail na níže uvedené kontakty. 
Předem Vám děkuji za Vaši spolupráci!
Tuto informaci jsem Vám již zaslal i na Bakaláře.

S přátelským pozdravem
Ing. Martin Domín
Třídní učitel budoucí VII.B

PS: PRO VÍCE INFO JSEM K DISPOZICI I ZDE:

martin.domin@mostzs15.cz

PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě