Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 8.A

V

VIII.A - Pomůcky pro šk. r. 2020/2021

Aktuality 8.A

Pondělí07.09.2020 Seznam pro stažení Český jazyk:       1 x 564, 1 x 444, 1 x 524                                        Matematika:    1 x 460  + podložka, 1 x 465, 2 x 520  + podložka, průhledný obal, pentilka s tuhou HB, trojúhelník s ryskou, pravítko (30 cm), popř. druhý trojúhelník, šablona č. 5, úhloměr, kruž…

Celý článek

Přejít na stránku: 1

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě