Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 8.C

8. C - Aktuální informace!!!

Aktuality 8.C

Neděle08.11.2020 Veškerá komunikace a informace přesunuty do týmu na školní Microsoft Teams. V případě dotazů mě kontaktujte na mail: kamila.glaserova@mostzs15.cz Přeji klidný a pohodový školní rok a na viděnou v Teams :o)

Celý článek

8. C - Aktuální informace!!!

Aktuality 8.C

Pátek18.09.2020 Informace k začátku školního roku: Nástup do školy: Žáky si vyzvednu 21. 9. 2020 v 7:50 hod. před školou u hlavního vchodu. V celé škole platí nařízení o nošení roušek, raději dejte dětem 2 a igelitový sáček. Společně si rozdělíme v šatnách skříňky. Bylo by fajn, kdyby už měli žáci i zámečky (a…

Celý článek

8. C - Logická olympiáda

Aktuality 8.C

Neděle06.09.2020 Milí žáci, pokud máte zájem o registraci do soutěže „Logická olympiáda“, zaregistrujte se na stránkách www.logickaolympiada.cz (u žáků do 15 let nutné i ověření emailu zákonného zástupce). Registrace je nutná nejpozději do 30. 9. 2020.        Základní kolo probíhá online (z domova, z knihovny,…

Celý článek

8. C - 2020/21 - Pomůcky

Aktuality 8.C

Středa02.09.2020 Dobrý den, seznam pomůcek a dokument pro aktualizaci údajů. Pomůcky zde: Formulář zde: Pomůcky a sešity - 8. roč. Český jazyk:       1 x 564 1 x 444 1 x 524                                             Matematika:     1 x 460  + podložka                             1 x 465                …

Celý článek

Přejít na stránku: 1
PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě