Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
02.09.2020, Ing. Kamila Glaserová

8. C - 2020/21 - Pomůcky

Dobrý den, seznam pomůcek a dokument pro aktualizaci údajů.

Pomůcky zde:

Formulář zde:

Pomůcky a sešity - 8. roč.

Český jazyk:       1 x 564

1 x 444

1 x 524

                                           

Matematika:     1 x 460  + podložka

                            1 x 465

                            2 x 520  + podložka, průhledný obal

                            pentilka s tuhou HB

                           trojúhelník s ryskou

pravítko (30 cm), popř. druhý trojúhelník

                           šablona č. 5

                           úhloměr

                            kružítko (nejlépe kovové) + tuhy

                            červená a modrá propiska

                           5 pastelek, guma

 

Anglický jazyk:  2 x  544

1 x 644 (podle vlastního uvážení -nemusí být)

 

 

Dějepis:              1 x 444

 

Přírodopis:        1 x  544 (nebo nelinkovaný 540)

 

Zeměpis:            1 x 445

doporučen je atlas světa

                

Fyzika:                1 x 565

1 x 525

 

Chemie:             1 x 465

                            1 x 624

                            Periodická tabulka prvků           

 

Německý jazyk: 1 x 544

1 x 524

1 x 644 (podle vlastního uvážení - nemusí být)

 

VKO:                   1 x 524 (popř. 544)

 

TV:                      tričko, kraťasy (popř. mikina), pevná obuv

 

 

 

Obaly na všechny učebnice a sešity!!!

 

 

Výtvarná výchova:

Pomůcky nezbytné (nutné) - povinné:

 

10 x čtvrtky A3 

 

Černá tuš + redispero a pérko v násadkách

 

Temperové barvy + štětce (ploché a kulaté) + kelímek

 

Paleta a hadřík

 

Podložka na lavici (nejlépe igelitový ubrus) či noviny

 

Voskovky

 

Pastelky a fixi

 

Nůžky

 

Barevné papíry

 

Lepidlo (ideální lepidlo v kolíku či bílá lepicí pasta)

 

Obyčejná tužka č. 1

 

Psací potřeby (v penále – guma, ořezávátko, propiska) + pravítko

 

 

Pomůcky doplňující povinné vybavení – alternativní:

 

(doporučuji pro žáky, kteří mají k výtvarnému tvoření vztah)

 

Anilinové (brilantní) barvy (v horším případě vodové barvy)

 

Giocondy – barevné mastné umělecké křídy

 

Barevné tuše


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě