Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
18.09.2020, Ing. Kamila Glaserová

8. C - Aktuální informace!!!

Informace k začátku školního roku:

Nástup do školy:

Žáky si vyzvednu 21. 9. 2020 v 7:50 hod. před školou u hlavního vchodu. V celé škole platí nařízení o nošení roušek, raději dejte dětem 2 a igelitový sáček. Společně si rozdělíme v šatnách skříňky. Bylo by fajn, kdyby už měli žáci i zámečky (a raději 2 klíče). S sebou ať si nezapomenou pití a svačinu. V pondělí budeme zároveň rozdávat všechny učebnice, proto prosím o batoh nebo větší tašku.

Pohyb ve škole bude kvůli stále probíhající rekonstrukci omezený, viz odkaz zde:

https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/aktuality/prohlaseni-reditelky-skoly

Se žáky probereme v pondělí. 

Ve škole budeme 5 vyučovacích hodin. Ty žáky, kteří jdou pak na oběd, doprovodím do jídelny. Podmínky školní jídelny zůstávají stejné, jen je nutné obědy přihlašovat, odhlašovat a platit online. Vstup do jídelny pro rodiče bude pouze po dohodě s ved. školní jídelny p. Pružinovou.

 

Volitelné předměty a rozvrh na úterý a středu:

V pondělí si budou žáci i vybírat 1 volitelný předmět. Jejich seznam je zde:

https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/aktuality/volitelne-predmety-2020-2021

 

Až bude doplněn rozvrh o vybrané předměty, žákům ho předám. Momentálně mají každý den 6 hodin, v pondělí 8. vyuč. h. TV, ale k tomu bude právě ještě nějaký den 1 hodina odpoledního vyučování (volitelný předmět).

Dle rozvrhu už pojedeme od úterý 22. 9. 2020. První týden bez odpoledního vyučování. 

Út: ČJ, MJA, Fy, Př, NJ, ČASP

St: D, MJA, AJ, Ch, Z, TV

Žáci budou na všechny předměty ve své kmenové třídě (tedy uč. 79), pouze na AJ a IKT budou přecházet do jiných učeben.

Platby:

Klub rodičů zůstává 150,- Kč/rok

Žákovský průkaz 14,- Kč

Pracovní sešit na AJ, předběžná cena cca 250,- Kč (bude vybírat vyučující AJ)

Školní klub 100,- Kč/rok – zde prosím o co největší účast žáků. Přihlášku máte už v bakaláři nebo jí dětem dám v pondělí.

 

Třídní schůzka:

Třídní schůzka se koná 22. 9. od 16:00 hod. v učebně č. 79 (jako loni). Účast všech rodičů (zákonných zástupců žáka) na schůzce je nutná! Připomínám povinnost roušek a bezpečného průchodu školou.

Volby do Školské rady proběhnou před třídní schůzkou 22.9.2020. Vcházet do školy budete hlavním vchodem, kde můžete volit členy do RADY ŠKOLY. Seznam nominovaných naleznete zde:

https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/skolska-rada

Přikládám i školní řád, jehož přečtení pak stvrzujete svým podpisem.

https://www.mostzs15.cz/storage/document/?id=2058

 

Předpokládaný konec třídní schůzky je max. v 17:00 hod. Budu se snažit skončit co nejdříve.

Glaserová Kamila, tř. uč.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě