Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 9.A

P

Pozor 9.ročníky!

Aktuality 9.A

Úterý06.10.2020 Přihlášení: online na https://svc-most.iddm.cznebo v recepci SVČ Most PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY PRO ŽÁKY 8. A 9. TŘÍD Informace: bleyerova@svc-most.cz Určeno pro: žáky 8. a 9. tříd Schůzka: pondělí 17:00 - 17:45 hodin Zahájení: pondělí 5. 10. 2020 Ukončení: s termínem přij…

Celý článek

P

Pozor 5. ročníky!

Aktuality 9.A

Úterý06.10.2020 Přihlášení: online na https://svc-most.iddm.cznebo v recepci SVČ Most PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY PRO ŽÁKY 5. TŘÍD Informace: bleyerova@svc-most.cz Určeno pro: žáky 5. tříd Schůzka: pondělí 16:00 - 16:45 hodin Zahájení: pondělí 5. 10. 2020 Ukončení: s termínem přijímacích zkouše…

Celý článek

9.A - pomůcky pro nový školní rok 2020/2021

Aktuality 9.A

Neděle06.09.2020 Požadavky na sešity přírodopisu. Jeden č. 544 (A5 linkovaný) a jeden klasický linkovaný notýsek, číslo 624. Paní učitelka bude vybírat 50,- Kč na laborky a 75,- na pracovní sešit. Matematika 1 x 460 1 x 465 2x 520 a každý ještě 10 Kč  tyto sešity by měli všichni žáci mít hned na první hod…

Celý článek

Přejít na stránku: 1
PATNÁCTÉ

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě