Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
18.09.2020, Mgr. Petra Kratochvílová

9. B - Aktuální informace - 21.- 22. 9. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, přečtete si prosím důležité informace:

V pondělí  21. 9. se sejdeme v 7:50 hodin před školou (vyzvednu si vás).  V šatnách si přidělíme skříňky a půjdeme do třídy. 

Vyučování končí po 5. vyučovací hodině. Někdo odchází domů, s ostatními půjdeme společně na oběd.

S sebou – 2 roušky, igelitový pytlík (v roušce se budete pohybovat po celou dobu pobytu ve škole)

                  Zámek, klíč (možno i náhradní)

                  Přezůvky, svačinu, pití

                  14,-Kč na žákovský průkaz  + 150,-Kč - Klub rodičů + 100,- školní klub (přihlášení)

                  Batoh (popř. tašku) – dostanete všechny učebnice (počítejte s těžší taškou)

                  Sešit na ČJ + psací potřeby

V 10:40 půjdeme společně do jídelny, kde se zapíšete na 2 volitelné předměty. Nabídka volitelných předmětů zde:

https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/aktuality/volitelne-predmety-2020-2021

V úterý se učíme už podle rozvrhu (ten si celý řekneme v pondělí). Pro ty, kteří budou chybět v pondělí, alespoň napíšu úterní rozvrh: Út - Ch, D, MJA, ČaSP, IKT, HV. Připomínám, že celý den zůstáváte ve své třídě. Stěhujete se jen na IKT a jazyky.

Po škole je možné se pohybovat jen ve vymezených prostorech (vysvětlíme si podrobně v pondělí).

Více zde: https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/aktuality/prohlaseni-reditelky-skoly

Pro rodiče: Vážení rodiče, dne 22. 9. se v 16:00 koná třídní schůzka. Sejdeme se v naší třídě (č. 54).    Do školy budete moci přijít jen hlavním vchodem. Zde (ve foyeru školy) se účastníte voleb do Školské rady.

Více informací zde: https://www.mostzs15.cz/storage/document/?id=1923                                                      

a zde: https://www.mostzs15.cz/storage/document/?id=1941. Poté pokračujete do naší třídy přízemím - šatnami (velmi vás prosím, abyste minimalizovali pohyb po škole) a začne třídní schůzka. Účast je nutná a možná pouze v roušce.

Přikládám i školní řád, jehož přečtení pak stvrzujete svým podpisem na třídní schůzce. Zde: https://www.mostzs15.cz/storage/document/?id=2058

Petra Kratochvílová

PS: Informace najdete i v programu Bakalář.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě