Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 9.C

9.C - informace k začátku nového roku

Aktuality 9.C

Pátek18.09.2020 Vážení rodiče, milí žáci, přečtete si prosím důležité informace: V pondělí  21.9. se sejdeme v 7:50 před školou (vyzvednu si  vás).  V šatnách si přidělíme skříňky a půjdeme do třídy.  Vyučování končí po 5. vyučovací hodině. Někdo odchází domů, s ostatními půjdeme společně na oběd. S sebou – 2 rou…

Celý článek

Přejít na stránku: 1

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě