Zpět
11.10.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

Zápis do první třídy

INFORMACE pro školní rok 2022/2023

Výsledky zápisu  základnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

Plakát k zápisu dětí do prvních tříd zde.
Informace k ZÁPISU na této škole - v záložce Základní škola - Zápis do první třídy zde.
Škola je po rozsáhlé rekonstrukci, podívejte se https://www.youtube.com/watch?v=7rxwTeG9Lk4
Pozvánka k zápisu dětí do prvních tříd  https://www.youtube.com/watch?v=qCIOgJYRuNU&t=4s
Škola zateplila a související práce prováděla MM https://www.youtube.com/watch?v=Cr_2GWJEvkI

Termín zápisu: . a . dubna 2022

V případě prezenčního zápisu vždy od 14.00 do 17.00.
V případě on line zápisu bez osobní přítomnosti rodičů a dětí ve škole bude zápis proveden přes internet, datovou schránkou nebo korespondenčně.
Kliknutím na tento baner (po jeho aktivaci) se dostanete do prostředí online zápisu do školy v Bakalářích. V něm provedete zápis vašeho dítěte do školy online podle instrukcí.
        
Registrovat se budete moci od 01.04.2022 08:00 do 23.04.2022 23:59
 
Informace ke školnímu stravování pro rodiče budoucích prvňáků 2022/2023 zde.

Přihláška ke stravování ke stažení zde.

 • rodiče si přinesou s sebou rodný list dítěte (u cizinců pas) a občanský průkaz zákonného zástupce
 • případně vyplněnou žádost o odklad školní docházky, doporučení pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře, klinického psychologa
 • v případě odkladu lze žádat o umístění do přípravné třídy

Formuláře ke stažení:

Žádost o zápis plnění povinné školní docházky zde.

Zápisový list dítěte zde.

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky zde.

Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy zde.

Třídní schůzka:

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční dle aktuální situace. Datum bude upřesněn.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání 2023/2023:

Seznam přijatých dětí, které začnou povinnou školní docházku ve školním roce 2022/2023. Bude publikován po proběhlém zápise.

*********************************************************************************************

Kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání:

Kritéria pro přijetí

 1. Trvalé bydliště v obvodu č. 11
 2. Děti, které navštěvovaly v předcházejícím roce přípravnou třídu
 3. Děti, které mají ve škole sourozence
 4. Děti zaměstnanců školy
 5. Místo dlouhodobějšího pobytu v obvodu č. 11
 6. Ostatní zájemci

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.9/2011 ze dne 27. října 2011, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Most.

obvod č. 11  - pro Základní školu, Most, J. A. Komenského 474, příspěvkovou organizaci, je tvořen z části obce Most: - část části obce Most je tvořena základní sídelní jednotkou 046 – Na Sadech a částí sídelní jednotky 045 – Výsluní ohraničenou ulicemi Lipová, Velebudická a Česká.

Obvod č. 11  je tvořen ulicemi:

Česká (mimo 1021 - 26), J. A. Komenského, Kpt. Jaroše, Lidická, Lipová 1841, Lipová 3321, Lipová 390, Lipová 803 - 808, Lipová 819, M. J. Husa, Okružní 1718 - 1719, Okružní 1733, Okružní 3130, V Sadech, Velebudická

Nabízíme:

 • Nadstandardní zázemí (materiální i výukové)
 • S kolektiv vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima
 • Výchovní poradci, metodik prevence
 • Perfektní vybavení ICT – 2 POC učebny, interaktivní tabule ve většině třídách
 • Školní knihovna
 • Cvičná kuchyňka
 • Přípravná třída
 • Angličtina od 1. ročníku
 • Informatika od 3. ročníku
 • Pestrá činnost a zájmové kroužky ve školní družině (1. – 4. r.) a školní klub (5. – 9.r.)
 • Výborná kuchyně, pestrá strava, zdravá výživa
 • Projekty, akce, divadla, koncerty, sportovní soutěže
 • Chodby s herními prvky
 • Krásné třídy s rekuperačními jednotkami pro čištění vzduchu
 • Nadstandardní péče o žáky se SVP
 • Plavání od 3. r.
 • Turistika od 1. r. a další aktivity

Pomůcky:

Všechny pomůcky a oblečení dětem zřetelně podepište.

Aktovka s pevnými zády

Bačkory na přezutí, desky na písmena, zásobník na čísla, desky na sešity, malá průsvitná fólie  A5

Penál

2 pera značky Tornádo, 3 tužky č. 2, Pastelky – 12 barev, Guma obyčejná, Kvalitní nůžky s kulatou špičkou

Větší kufřík

Vodové barvy, temperové barvy, štětec kulatý č. 8, štětec plochý č. 12, větší kelímek /od jogurtu /, barevné papíry / ne lepící /, modelína, tuhé vysouvací lepidlo, tuš černá, voskové pastely, zástěra nebo starší košile

Textilní pytlík s tkanicí

Krátké kalhoty, elasťáky, tričko, sportovní obuv, švihadlo

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU zde.

***************************************************************************************************************************

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Otvíráme pět oddělení pro přípravnou až pátou třídu
 • V rámci školní družiny nabízíme zájmové vzdělávání v cca 8.-15. kroužcích v oblasti sportu, hudební, výtvarné i jiné
 • Hrajeme celoroční hru s pohádkovou tématikou
 • Připravujeme projektové dny na daná témata
 • Zajištujeme pravidelné akce a výlety
 • Jsme zapojeni do šablon a inkluzí
 • Spolupracujeme s neziskovými organizacemi

Přihláška/zápisní lístek do školního klubu, školní družiny ke stažení v *.jpg zde, v *.pdf zde.

Úplata za školní družinu v roce 2022/2023 zde.

Vyplnění přihlášky do ŠD a ŠK zde.

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě