Zpět
24.06.2022, Mgr. Lenka Vrabcová

Zápis do první třídy

Organizace zápisu dětí do 1. tříd
pro šk. r. 2022-2023

Vážení zákonní zástupci našich budoucích žáků,

zápis do 1. tříd základního vzdělávání pro školní rok 2022-2023 proběhne kombinací elektronické a prezenční formy. Výhradně elektronickou formu zápisu volte, prosím, pouze ve vážných situacích, ve kterých není možné, aby zákonný zástupce přišel s dítětem do školy ve dnech prezenčního zápisu.

Průběh jednotlivých fází zápisu do 1. tříd je uveden v níže uvedeném časovém harmonogramu včetně stručného popisu možností. Přihlášení k zápisu je možné provést prostřednictvím aplikace ZapisyOnline.cz.

Termín

Popis jednotlivých fází období zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022-2023

1. až 6. dubna 2022

Otevření systému pro elektronické podání přihlášky k zápisu s možností rezervace termínu absolvování prezenční části v prostorách školy (přes aplikaci ZapisyOnline.cz).

7. a 8. dubna 2022

Prezenční část zápisu dětí do 1. tříd v prostorách školy od 14:00 do 17:00 hod. dle harmonogramu přihlášených dětí k zápisu (rezervace termínu přes aplikaci ZapisyOnline.cz).

7. až 25. dubna 2022

Možnost podání elektronické přihlášky dítěte k zápisu do 1. třídy (přes aplikaci ZapisyOnline.cz).

25. dubna 2022

Nejzazší termín doručení podepsané přihlášky dítěte na adresu školy v případě, že zákonný zástupce podával přihlášku pouze elektronicky.

26. dubna 2022

Zveřejnění výsledků zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2022-2023 na webových stránkách školy a na úřední desce organizace.

 

Elektronickou přihlášku s možností rezervace data a času absolvování prezenční formu zápisu v prostorách školy ve dnech 7. a 8. dubna 2022 mezi 14:00 až 17:00 hod. bude možné od pátku 1. dubna 2022 do středy 6. dubna 2022. Po tomto datu bude možné dále podávat elektronickou přihlášku k zápisu Vašeho dítěte, a to až do pondělí 25. dubna 2022. Na Vaše dotazy jsme připravení reagovat telefonicky nebo formou elektronické komunikace.

Možnosti podání přihlášky (Žádosti o přijetí)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Pokud podáte přihlášku elektronicky prostřednictvím aplikace Online zápis do školy, je přesto nutné vyplněný a podepsaný dokument doručit do školy některým z následujících způsobů:

 1. do datové schránky školy (ID datové schránky naší školy: v58t8q5),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail),
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 4. osobním podáním v sekretariátu školy ve všedních dnech od 8:00 do 14:00 hod. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 25. 4. 2022 ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 ... zde.

Plakát k zápisu dětí do prvních tříd zde.
 
Informace ke školnímu stravování pro rodiče budoucích prvňáků 2022/2023 zde.

Přihláška ke stravování ke stažení zde.

 • rodiče si přinesou s sebou rodný list dítěte (u cizinců pas) a občanský průkaz zákonného zástupce
 • případně vyplněnou žádost o odklad školní docházky, doporučení pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře, klinického psychologa
 • v případě odkladu lze žádat o umístění do přípravné třídy

Formuláře ke stažení:

Žádost o zápis plnění povinné školní docházky zde.

Zápisový list dítěte zde.

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky zde.

Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy zde.

Třídní schůzka:

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční dle aktuální situace. Datum bude upřesněn.

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání 2022/2023: ZDE

Seznam přijatých dětí, které začnou povinnou školní docházku ve školním roce 2022/2023. Bude publikován po proběhlém zápise.

*********************************************************************************************

Kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání:

Kritéria pro přijetí

 1. Trvalé bydliště v obvodu č. 11
 2. Děti, které navštěvovaly v předcházejícím roce přípravnou třídu
 3. Děti, které mají ve škole sourozence
 4. Děti zaměstnanců školy
 5. Místo dlouhodobějšího pobytu v obvodu č. 11
 6. Ostatní zájemci

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.9/2011 ze dne 27. října 2011, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Most.

obvod č. 11  - pro Základní školu, Most, J. A. Komenského 474, příspěvkovou organizaci, je tvořen z části obce Most: - část části obce Most je tvořena základní sídelní jednotkou 046 – Na Sadech a částí sídelní jednotky 045 – Výsluní ohraničenou ulicemi Lipová, Velebudická a Česká.

Obvod č. 11  je tvořen ulicemi:

Česká (mimo 1021 - 26), J. A. Komenského, Kpt. Jaroše, Lidická, Lipová 1841, Lipová 3321, Lipová 390, Lipová 803 - 808, Lipová 819, M. J. Husa, Okružní 1718 - 1719, Okružní 1733, Okružní 3130, V Sadech, Velebudická

Nabízíme:

 • Nadstandardní zázemí (materiální i výukové)
 • S kolektiv vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima
 • Výchovní poradci, metodik prevence
 • Perfektní vybavení ICT – 2 POC učebny, interaktivní tabule ve většině třídách
 • Školní knihovna
 • Cvičná kuchyňka
 • Přípravná třída
 • Angličtina od 1. ročníku
 • Informatika od 3. ročníku
 • Pestrá činnost a zájmové kroužky ve školní družině (1. – 4. r.) a školní klub (5. – 9.r.)
 • Výborná kuchyně, pestrá strava, zdravá výživa
 • Projekty, akce, divadla, koncerty, sportovní soutěže
 • Chodby s herními prvky
 • Krásné třídy s rekuperačními jednotkami pro čištění vzduchu
 • Nadstandardní péče o žáky se SVP
 • Plavání od 3. r.
 • Turistika od 1. r. a další aktivity

Pomůcky:

Všechny pomůcky a oblečení dětem zřetelně podepište.

Aktovka s pevnými zády

Bačkory na přezutí, desky na písmena, zásobník na čísla, desky na sešity, malá průsvitná fólie  A5

Penál

2 pera značky Tornádo, 3 tužky č. 2, Pastelky – 12 barev, Guma obyčejná, Kvalitní nůžky s kulatou špičkou

Větší kufřík

Vodové barvy, temperové barvy, štětec kulatý č. 8, štětec plochý č. 12, větší kelímek /od jogurtu /, barevné papíry / ne lepící /, modelína, tuhé vysouvací lepidlo, tuš černá, voskové pastely, zástěra nebo starší košile

Textilní pytlík s tkanicí

Krátké kalhoty, elasťáky, tričko, sportovní obuv, švihadlo

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU zde.

***************************************************************************************************************************

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Otvíráme pět oddělení pro přípravnou až pátou třídu
 • V rámci školní družiny nabízíme zájmové vzdělávání v cca 8.-15. kroužcích v oblasti sportu, hudební, výtvarné i jiné
 • Hrajeme celoroční hru s pohádkovou tématikou
 • Připravujeme projektové dny na daná témata
 • Zajištujeme pravidelné akce a výlety
 • Jsme zapojeni do šablon a inkluzí
 • Spolupracujeme s neziskovými organizacemi

Přihláška/zápisní lístek do školního klubu, školní družiny ke stažení v *.jpg zde, v *.pdf zde.

Úplata za školní družinu v roce 2022/2023 zde.

Vyplnění přihlášky do ŠD a ŠK zde.

PATNÁCTÉ
*******************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky , matematiky, IKT, TV.
Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě