Mgr.Jaroslav Hasil,

učitel výtvarné výchovy a počítačové grafiky

Studoval obor český jazyk a výtvarná výchova na UJEP v Ústí nad Labem, kde v roce 1979 promoval. Výtvarnou výchovu studoval u ak.mal.M.Proška,ak.mal.K.Kleina,doc.Fr.Šalanského a ak.soch.M.Prášila. Svou pedagigickou dráhu zahájil na SPgŠ v Mostě, kde učil šest let.Čtyři léta pracoval ve státní správě na odboru kultury.(Rekvalifikační studia český jazyk na FF UK v Praze výtvarnou výchovu na PF UK v Praze u prof.Raula Trojana.)V současné době se kromě výuky věnuje reklamní a počítačové grafice a návrhy školních interiérů a nábytku.K oblíbeným námětům patří flóra a fauna, zláštní místo zaujímají motýli. Samostatnou kapitolou jsou akty a veduty, které se často objevují v realizacích užité grafiky. 


Mgr. Petra Kratochvílová

učitelka českého jazyka a výtvarné výchovy

Vystudovala obor český jazyk a výtvarná výchova na UJEP v Ústí nad Labem, kde roku 2000 promovala. Výtvarnou výchovu studovala u prof. Jaroslava Brožka, doc. Františka Šalanského, Mgr. A.Kračmara a Mgr. M.Linhartové. Ve vlastní výtvarné tvorbě se věnuje především textilní tvorbě a grafice. Kromě výuky českého jazyka a výtvarné výchovy vede volitelné předměty - textilní tvorba a literárně dramatická výchova.