Studijní materiály pro žáky najdete zde.

Krizové ošetřovné

Aktuality

Úterý27.10.2020 Důležitý odkaz: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/?fbclid=IwAR3hL8W4zx3RCZfdBgv_m5qWBanDKqce-HdjXov5Qv0EzvLRmzoX0WEtRGc Krizové ošetřovné https…

Celý článek

INFORMACE k 21. 10. 2020

Aktuality

Úterý27.10.2020 •základní, střední a vysoké školy jsou uzavřeny (do 1. listopadu), výuka probíhá on-line •na středních školách je zakázána prezenční praktická výuka •na vysokých školách mohou být studenti na klinic…

Celý článek

MINISTR PLAGA

Aktuality

Úterý27.10.2020 BUĎME ZODPOVĚDNÍ I BĚHEM PODZIMNÍHO VOLNA Příloha dopisu č.j. MSMT-9512/2020-12 ze dne 22. října 2020 Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coro…

Celý článek

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU

Aktuality

Úterý27.10.2020   NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU zdroj: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 AKTUALIZOVÁNO k 27. 10.: Dopln…

Celý článek

Zobrazit více aktualit


Školní časopis

Aktuální číslo

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě