Jak to dělá ZDRAVÁ ŠKOLA

v 1. až 3. postupném ročníku (aktualizace 01/11/2002)

a/ charakteristika práce

Po několikaleté zkušenosti hodnotíme tuto spolupráci jako velký přínos v individuální práci se žákem a je žádoucí ji dále rozvíjet.

Tuto spolupráci je žádoucí nadále rozvíjet a hledat efektivnější a aktivnější formu.

 • Dále učitel zařadí do výuky minimálně čtyřikrát do roka celodenní pobyt mimo školu spojený s turistikou a poznáváním blízkého i vzdálenějšího okolí. Nezapomínejme na již vypracované projekty.
 • Tuto činnost je žádoucí nadále rozvíjet.

  Tuto formu práce budeme nadále rozvíjet a vytvářet pro ni odpovídající personální i materiální podmínky.

  Pro lepší adaptaci na školu a předcházení prvním zklamáním organizujeme pro budoucí prvňáčky “Školičku před školou” a nabízíme rodičům absolvovat se svými dětmi grafomotorický kurz.

  Zájem rodičů o tyto aktivity klesá.

  V letošním školním roce navážeme užší spolupráci s mateřskou školou v blízkosti naší školy a s rodiči budoucích prvňáčků.

  b/ sociální a oborové kompetence

  c/ metody a formy práce