Jak to dělá ZDRAVÁ ŠKOLA

ve 4. až 6. postupném ročníku (aktualizace 01.11.2002)

a/ charakteristika

Touto organizací minimalizujeme časté problémy s přechodem žáků z nižšího stupně na vyšší. Je žádoucí pokračovat v postupné realizaci a vybudovat tým učitelů pro 4.-6.ročník.

Odlišným zaměřením a vedením hodin tělesné výchovy umožníme maximální pohybovou realizaci obou skupin.

b/ sociální a oborové kompetence

c/ metody a formy práce

Zpět na začátek