Zpět
16.09.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

Kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST,

J. A. KOMENSKÉHO 474, 434 01 MOST, příspěvková organizace

Kancelář: MT:+420 603 839 532

ŠKOLA: +420 603 839 532 *** JÍDELNA: +420 603 839 548

Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace

Adresa: J. A. Komenského 474,   Most,   434 01

IČO: 47324180

Resortní identifikátor (RED_IZO): 600083764

Ředitelka: Mgr. Lenka FIRMANOVÁ

Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby. 

Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005

ID datové schránky: v58t8q5

Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Statutární město Most, Radniční 1, 434 01   Most

Úřední hodiny po – pá od 7:00 do 14:00 hodin
Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.

ŘEDITELKA ŠKOLY - Mgr. Lenka FIRMANOVÁ, MT:+420 739 494 127, 

reditel@mostzs15.cz

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - Mgr. Lenka VRABCOVÁ, MT:+420 737 947 081, 

statutar@mostzs15.cz

ZASTUPCE ŘEDITELKY  - Mgr. Romana KRČMÁŘOVÁ, MT:+420 776 618 530, 

zastupce@mostzs15.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY PRO EKONOMIKU - Ing. Daniela Hoke, MT:+420 731 166 769

ekonomka@mostzs15.cz

SEKRETARIÁT ŠKOLY - Miroslava JANÁTOVÁ, administrativní praconík, personalista, +420 603 839 532

skola@mostzs15.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA - vedoucí ŠJ, Věra PRUŽINOVÁ, MT:+420 603 839 548, 

jidelna@mostzs15.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB - Ivana LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka ŠD, MT:+420 737 760 264, 

druzina@mostzs15.cz

ŠKOLNÍK - Bohuslav ŠPÁNIK MT:+420 730 553 384, 

skolnik@mostzs15.cz

Kontakty na učitele:

jmeno.prijmeni@mostzs15.cz  

 

 

 

 

 

 

 

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě