Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
16.09.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST,

J. A. KOMENSKÉHO 474, 434 01 MOST, příspěvková organizace

Kancelář: MT:+420 603 839 532

ŠKOLA: +420 603 839 532 *** JÍDELNA: +420 603 839 548

Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace

Adresa: J. A. Komenského 474,   Most,   434 01

IČO: 47324180

Resortní identifikátor (RED_IZO): 600083764

Ředitelka: Mgr. Lenka FIRMANOVÁ

Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby. 

Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005

ID datové schránky: v58t8q5

Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Statutární město Most, Radniční 1, 434 01   Most

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA - vedoucí ŠJ, Věra PRUŽINOVÁ, MT:+420 603 839 548

ŠKOLNÍ DRUŽINA - vedoucí vychovatelka, Ivana LHOTÁKOVÁ, MT:+420 737 760 264

ŠKOLNÍK - Bohuslav Špánik MT:+420 730 553 384

Ředitelka školy - Mgr. Lenka FIRMANOVÁ, MT:+420 739 494 127

Statutární zástupce - Mgr. Jaroslav HASIL, MT:+420 737 947 081

  

Elektronická pošta:

Sekretariát školy - Miroslava Janátová, administrativní praconík, personalista, +420 603 839 532

skola(zavinac)mostzs15.cz

Mgr. Lenka Firmanová, ředitelka školy

reditel(zavinac)mostzs15.cz

Mgr. Jaroslav Hasil, statutární zástupce ředitelky

statutar(zavinac)mostzs15.cz

Mgr. Romana Krčmářová, zástupce ředitelky

zastupce(zavinac)mostzs15.cz

Ing. Daniela Hoke, zástupce ředitelky pro ekonomiku

ekonomka(zavinac)mostzs15.cz

Ing. Jan Vrtiška, ICT koordinátor

ict(zavinac)mostzs15.cz

Věra Pružinová, vedoucí ŠJ

jidelna(zavinac)mostzs15.cz

Ivana Lhotáková, vedoucí vychovatelka ŠD

druzina(zavinac)mostzs15.cz

Kontakty na učitele: jmeno.prijmeni(zavinac)mostzs15.cz  

 

 

 

 

 

 

 

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě