Zpět
16.09.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

Kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST,

J. A. KOMENSKÉHO 474, 434 01 MOST, příspěvková organizace

Kancelář: MT:+420 603 839 532

ŠKOLA: +420 603 839 532 *** JÍDELNA: +420 603 839 548

Právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení:

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace

Adresa: J. A. Komenského 474,   Most,   434 01

IČO: 47324180

Resortní identifikátor (RED_IZO): 600083764

Ředitelka: Mgr. Lenka FIRMANOVÁ

Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby. 

Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005

ID datové schránky: v58t8q5

Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Statutární město Most, Radniční 1, 434 01   Most

Úřední hodiny po – pá od 7:00 do 14:00 hodin
Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.

ŘEDITELKA ŠKOLY - Mgr. Lenka FIRMANOVÁ, MT:+420 739 494 127, 

reditel@mostzs15.cz

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - Mgr. Lenka VRABCOVÁ, MT:+420 737 947 081, 

statutar@mostzs15.cz

ZASTUPCE ŘEDITELKY  - Mgr. Romana KRČMÁŘOVÁ, MT:+420 776 618 530, 

zastupce@mostzs15.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY PRO EKONOMIKU - Ing. Daniela Hoke, MT:+420 731 166 769

ekonomka@mostzs15.cz

SEKRETARIÁT ŠKOLY - Miroslava JANÁTOVÁ, administrativní praconík, personalista, +420 603 839 532

skola@mostzs15.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA - vedoucí ŠJ, Věra PRUŽINOVÁ, MT:+420 603 839 548, 

jidelna@mostzs15.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB - Ivana LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka ŠD, MT:+420 737 760 264, 

druzina@mostzs15.cz

ŠKOLNÍK - Bohuslav ŠPÁNIK MT:+420 730 553 384, 

skolnik@mostzs15.cz

Kontakty na učitele:

jmeno.prijmeni@mostzs15.cz  

 

 

 

 

 

 

 

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, příspěvková organizace je součástí sítě Eduroam.

Naše instituce je připojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x.
Návod jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x naleznete na stránce eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci.
Our school is connected to the eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol.
You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě