Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality

INFORMACE MINISTRA ŠKOLSTVÍ

Aktuality

Pondělí23.11.2020 MINISTR ŠKOLSTVÍ PŘEDSTAVIL ŠKOLSKOU ČÁST PES Praha, 16. listopadu 2020 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes představil matici opatření PES v oblasti školství. „Tabulka je výsledkem spolupráce mezi ministerstvy školství a zdravotnictví a zohledňuje priority české vzdělávací s…

Celý článek

MŠMT pro školství od 18. 11. 2020

Aktuality

Pondělí23.11.2020 Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 18. 11. 2020 Aktualizováno k 18. 11. 2020: Doplněny informace o možnostech omlouvání žáka.  Mateřské školy – pro prezenční docházku nejsou omezeny. Základní školy – pro prezenční docházku jsou omez…

Celý článek

NOVINKY

Aktuality

Pondělí23.11.2020 Informace MŠMT ČR k provozu škol od 25. a 30. 11. 2020 zde.

Celý článek

Opatření PES pro oblast školství

Aktuality

Pondělí23.11.2020 Opatření PES pro oblast školství zde.

Celý článek

Oznámení - jídelna 18. 11. 2020

Aktuality

Pátek20.11.2020 AKTUÁLNÍ INFORMACE K 18. 11. 2020, a OD 30. 11. 2020 Žáci s distanční výukou si objednané obědy vyzvedávají od 13,20 do 13,50 hodin a to pouze v zakoupených krabičkách /10,- Kč/. Není možnost oběd konzumovat v jídelně. Vyzvedávají si je pouze žáci ne zákonný zástupce. Vážení rodiče a žáci, na zákl…

Celý článek

KRIZOVÉ OPATŘENÍ VLÁDY

Aktuality

Středa18.11.2020 Čj. MSMT-39443/2020-330. října 2020INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHOOPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizovéhoopatřenís účinností ode dne…

Celý článek

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU

Aktuality

Pondělí16.11.2020 Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 zde. Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 18. 11. 2020 Aktuální k 14. 11. 2020: Doplněny informace o opatřeních platných od 18. 11. 2020.  Pozn. Krizová opatření …

Celý článek

Krizové ošetřovné

Aktuality

Čtvrtek12.11.2020 Důležitý odkaz: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/?fbclid=IwAR3hL8W4zx3RCZfdBgv_m5qWBanDKqce-HdjXov5Qv0EzvLRmzoX0WEtRGc Krizové ošetřovné https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z d…

Celý článek

Aktivace OFFICE 365 pro použití aplikací - TEAMSY

Aktuality

Čtvrtek12.11.2020 Kliknutím na tlačítko Přečíst více zobrazíte detail tohoto článku.

Celý článek

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU

Aktuality

Pondělí09.11.2020 Zdroj: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 MŠMT ČR AKTUALIZOVÁNO k 6. 11.: Doplnili jsme informace týkající se vyzvednutí učiva ve škole a nahrávání online výuky v části Distanční vzdělávání. Doplnili jsme telefonní čísla pro dotazy týkající se…

Celý článek

Přejít na stránku: 1345

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě