Zpět
06.12.2019, Mgr. Libuše Svobodová

Školní parlament

Školní žákovský parlament 2019/2020

Školní žákovský parlament

* Dává žákům možnost vyjádřit se k aktuálním problémům, které se jich bezprostředně týkají

* Formuluje názory a požadavky, předkládá návrhy a přejímá odpovědnost za jejich plnění

* Rozhoduje demokraticky většinou hlasů

* S cíli, obsahem, způsobem a výsledky činnosti seznamuje pravidelně svoje spolužáky v kmenové třídě a třídního učitele (získává od nich podněty)

* Jedná s p. ředitelkou, vedením školy, pedagogickou radou a klubem rodičů

* K diskusi zve úspěšné žáky, osobnosti ze školy, z města aj.

* Úzce spolupracuje se školním klubem, školní družinou a školní jídelnou při přípravě, organizaci a vyhodnocování různých projektů a soutěží

* Na základě výsledků a doporučení spolužáků a třídních učitelů schvaluje nejlepší žáky k ocenění:

- celostátní: Zlatý oříšek, Dětský čin roku

- městské : přijetí u p. primátora, Cena SVČ

- školní : ocenění ředitele školy, Šikula, Reprezentant

 

 Školní parlament

- je tvořen volenými zástupci ze 6. až 9. tříd

- každý zástupce má mandát na jeden školní rok

- na škole pracuje od školního roku 2002/3

-koordinátorem je Mgr Libuše Svobodová, z .ř.

 

 2019/2020

-velký parlament má 25 členů

- zasedá každé úterý v učebně č. 48

- zasedá 7 vyučovací hodinu

 Na základě podnětů žáků byla parlamentem vypracována pravidla např.

* Žolík

-kartička, která žáka omlouvá bez odůvodnění při zkoušení, testech, úkolech…

-může být použita 1x měsíc

* Šikula

-ocenění pro děti, které nejsou lhostejné – vykonají dobrý skutek

* Reprezentant

- soutěž pro úspěšné a talentované děti

- vztahuje se k vědomostním, uměleckým, sportovním či manuálním dovednostem

 

 

Školní parlament se neuzavírá ani nezvoleným žákům, kteří chtějí aktivně spolupracovat. Dveře jsou jim po celý rok otevřeny.   

*******************************************************

Funkce Parlamentu

Předseda: Vendula Dvořáčková

-asistent: Jakub Svoboda       

Místopředseda: Lukáš Vlach

-asistent: Michal Máček

Správce stránek: Kristýna Martínková

-asistent: Kateřina Štrosnerová

Sběrový referent + zástupci EKO kroužku při školním klubu :

Kateřina Kovárnická

-asistent: Lukáš Havlák, Bohuslav Kotlár,Daniel Puchmeltr

Novinář: Kryštof Alferi

-asistent: Tom Tran Che Hoang Nhat

Evidence docházky: Jana Soukupová

-asistent: Klára Salcmanová

Spolupráce se ŠD/ŠK: Nikola Bartoňová

-asistent: Daniela Horáčková

Fotograf: Ondřej Bohuslav

-asistent: Ondřej Charamza

Asistent pro stravování: Tereza Holečková

-asistent: Anna Škrečková

Zpravodaj: Daniel Kozák

-asistent: Tobiáš Vacek

Nástěnkář:

Andrea Hurtová, Michaela Nováková

********************************************************

Služba ve sběrně

( každé pondělí od 7:10 do 7:50 )

9.ročník /2.žáci – IX.C ( VRJ ) , IX.B ( PAI ) , IX.A ( OČM )

7. 9.2019

Šareš, Růžička

Kozák

Daniel

14. 9.2019

Brůha, Winopal

Soukupová Jana

21.10.2019

Tůma, Farsang

Ondra Charamza

22.10.2019

Martínková,Štrostnerová

Vendy Dvořáčková

23.10.2019

Tomko, Novák

Bohuslav

24.10.2019

Alferi, Volf

Lukáš Vlach

25.10.2019

Hrdý, Kamír

Horáčková

 

4.11.2019

Hrodek, Quwaraii

Lukáš Havlák

11.11.2019

Kratochvíl, Alferi

Anna Škrečková

18.11.2019

Šindelář,Suchomel

Tereza Holečková

25.11.2019

Ježek, Šimková

Jakub Svoboda

2.12.2019

Syka, Potzel

Klára Salcmanová

9.12.2019

Plháková,Demutová

Michal Máček

- První sběrová etapa byla uzavřena 7.11.2019 sběrovým týdnem .

- Vyhodnocení 1. sběrové etapy bude u vánočního stromečku

- Druhá sběrová etapa začíná 8.11.2019

*********************************************************

Beseda školního parlamentu

 s paní ředitelkou

Dne 15.10 2019 jsme pozvali na parlament paní ředitelkou Mgr. Lenkou Firmanovou. Paní ředitelka se nám snažila odpovědět na všechny otázky, které zajímají nás,  spolužáky i naše rodiče.

 

Vybrali jsme ty nejzajímavější otázky a odpovědi:

  1. Bude se malovat škola?  Ano, z vnější strany se bude malovat.
  2. A na jakou barvu?  To se ještě neví, musíme se poradit s architektem.
  3. Co se opravilo v jídelně?  V jídelně se měnila podlaha a předělávala sít potrubí zvl. v podlaze.
  4. Proč si nemůžeme vybrat třetí  jazyk na učení?  Dříve na škole tato možnost byla. Když se děti přihlásily, tak to nebylo na moc dlouho, protože se musely učit slovíčka… a postupně přestaly kroužek navštěvovat…
  5. Bude v době rekonstrukce otevřená školní jídelna?  Nebude otevřena pro nikoho.
  6. Proč nejsou ve škole vegetariánská jídla?   Paní kuchařky mají celostátní pokyny, co musí obsahovat stravování v daném měsíci… Z rozpočtu státu se na školní stravování připlácí. Jsme zařízení pro školy a děti potřebují pestrou, zdravou stravu. Proto nemůžeme na škole mít stále vegetariánská jídla, i když i ty do jídelníčku p. kuchařky zařazují.
  7. Chutná vám jídlo ve školní jídelně?  No…tady je problém s tím, že já nechodím na obědy. Držím totiž dietu a mám napsaná od dietologa svá jídla. Rozhodně to není tím, že by mi jídla ze školní jídelny nechutnala.
  8. Proč má 8. ročník tolik hodin?  8. ročníky mají ze zákona nejvíce hodin (32).
  9. Vadí vám skupinky žáků na chodbách?  Pokud nedělají nic, co by mělo rušit ostatní a hlídají si hodiny (aby nepřišli pozdě na hodinu) ,tak mi to nevadí.
  10. Co všechno jste musela udělat, abyste se stala paní ředitelkou? Musela jsem se hodně učit. Psala jsem i pár testů ze znalostí na počítači, o zákonech…, ale zvládla jsem to. Musela jsem se ale především do konkurzu přihlásit a splnit všechna kritéria dané zákonem….

        

       Podle nás se beseda povedla.

       Na závěr bychom chtěli poděkovat paní ředitelce za to, že si na nás udělala čas.

                   

       Příprava otázek

        Dopisovatelé: Jana Soukopová, Kryštof Alfery, Vendula Dvořáčková, Lukáš Vlach, Krystýna Martínková

       ******************************************************************************************

       Prezentace 15.ZŠ.Most na prezentaci neziskovek za pomoci pani vychovatelek a parlamenťáků  v Centrále 17.10.2019

       Ve čtvrtek se v 15:30 sešli pani vychovatelky a zástupci parlamentu v Centrále , kde se rozdělili na stanoviště - každé stanoviště mělo připravenou aktivitu pro děti z Mostu . Za splnění úkolu děti dostaly sladkou odměnu. Při soutěžích jsme se bavili úplně všichni .

       ****************************************************************************

       5.12.2019

       Byl čtvrtek a všichni se těšili na Mikuláše a anděli ( někteří možná i na čerta ).

       Zvláště se těšili hlavně parlamentáci - devátáci , kteří se již 14 dnů předem domlouvali na maskách a organizaci  dne D s vedoucí škol. klubu . Ve čtvrtek jsme se sešli ráno ve škol. klubu jako devátáci a vyšli jako Mikuláš , andělé a čerti . Nejvíce  byli vítáni ve třídách andělé , protože nesli v košíčku pro šikovné a hodné děti sladké odměny . I Mikuláš se snažil , děti mu zpívali ,  recitovali ...  Ale čerti také nelenili , občas ve třídách pozlobili nezbedníky a současně označkovali černým uhlím ...

       Užili jsme si to všichni : jak děti , žáci , dospěláci - tak i naši devátáci v maskách. Dostali jsme pochvalu od všech dospěláků školy , zvláště od vedení školy . Pro všechny to byl nezapomenutelný nádherný den :)

       Za převlečené parlamentáky zapsala Týna :)

       Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

       Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
       Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

        HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
       ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

        HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  školníka.
        Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 21.01.2020). Info : +420 603 839 532

       Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

       Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.