Zpět
08.09.2019, Mgr. Jaroslav Hasil

Školní parlament

Školní žákovský parlament 2019/2020

 

Školní žákovský parlament

* Dává žákům možnost vyjádřit se k aktuálním problémům, které se jich bezprostředně týkají

* Formuluje názory a požadavky, předkládá návrhy a přejímá odpovědnost za jejich plnění

* Rozhoduje demokraticky většinou hlasů

* S cíli, obsahem, způsobem a výsledky činnosti seznamuje pravidelně svoje spolužáky v kmenové třídě a třídního učitele (získává od nich podněty)

* Jedná s p. ředitelkou, vedením školy, pedagogickou radou a klubem rodičů

* K diskusi zve úspěšné žáky, osobnosti ze školy, z města aj.

* Úzce spolupracuje se školním klubem, školní družinou a školní jídelnou při přípravě, organizaci a vyhodnocování různých projektů a soutěží

* Na základě výsledků a doporučení spolužáků a třídních učitelů schvaluje nejlepší žáky k ocenění:

- celostátní: Zlatý oříšek, Dětský čin roku

- městské : přijetí u p. primátora, Cena SVČ

- školní : ocenění ředitele školy, Šikula, Reprezentant

 

 Školní parlament

- je tvořen volenými zástupci ze 6. až 9. tříd

- každý zástupce má mandát na jeden školní rok

- na škole pracuje od školního roku 2002/3

-koordinátorem je Mgr Libuše Svobodová, z .ř.

 

 2019/2020

-velký parlament má 21 členů

zasedá každý čtvrtek v učebně č. 48

1. skupina (starší) 6 vyučovací hodinu

- Malý parlament 12 členů

zasedá 6 vyučovací hodinu

 

 

 

 Na základě podnětů žáků byla parlamentem vypracována pravidla např.

* Žolík

-kartička, která žáka omlouvá bez odůvodnění při zkoušení, testech, úkolech…

-může být použita 1x měsíc

* Šikula

-ocenění pro děti, které nejsou lhostejné – vykonají dobrý skutek

* Reprezentant

- soutěž pro úspěšné a talentované děti

- vztahuje se k vědomostním, uměleckým, sportovním či manuálním dovednostem

 

 

Školní parlament se neuzavírá ani nezvoleným žákům, kteří chtějí aktivně spolupracovat. Dveře jsou jim po celý rok otevřeny.   

Příspěvek:Štrosnerová, Martínková

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)