Zpět
09.09.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

Školní parlament

Školní žákovský parlament 2021/2022 - upravuje se

Vítejte na stránce školního parlamentu (ŠP). ŠP funguje v rámci povinně volitelného předmětu Výchova k občanské gramotnosti . Navštěvují ho žáci od 6. do 9. ročníků, kteří se schází 1x v týdně.

ŠP umožňuje aktivní zapojení žáků do života školy, podporuje vlastní odpovědnost žáků za své vzdělávání a jednání, učí je vzájemné toleranci, naslouchání, samostatnosti, respektování společenských pravidel, dodržování zásad slušného chování.

Žáci ŠP předkládají podněty a návrhy na zlepšení školního prostředí, organizují kulturní a sportovní akce, besedy se zajímavými hosty, jako zástupci svých kmenových tříd spolupracují a komunikují s vedením školy, učiteli a ostatními zaměstnanci školy.

Rozdělení rolí ve ŠP:

PŘEDSEDA - Lukáš Vlach, asistent - Tobiáš Vacek

MÍSTOPŘEDSEDA - Daniela Horáčková, asistent - Adriana Balážová

SPRÁVCE STRÁNEK - Michal Máček, asistent - Jan Mühlfeit, Klára Salcmanová

NOVINÁŘ - Nikola Peterková, asistent - Tereza Holečková

SPOLUPRÁCE SE ŠD, ŠK - Sofie Záhrobská, asistent - Linda Lálová, Nela Albrechtová

FOTOGRAF - Ondřej Bohuslav, asistent - Jakub Sládek

ASISTENT PRO STRAVOVÁNÍ - Johanka Berkyová, asistent - Stela Weberová

ZPRAVODAJ - Petr Šlampiak

NÁSTĚNKÁŘ - Tereza Šešinová, asistent - Aneta Hrdličková, Tereza Slabá

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě