Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
06.05.2021, Mgr. Jaroslav Hasil

Studijní materiály

Škola za mimořádných opatření.

Soubory či zadání opakování, procvičování ke stažení.

Spravuje Mgr. Jaroslav Hasil 
U všech odevzdávaných prací uvádějte vždy jméno, příjmení, třídu a předmět.

04. 05. 2021 Mgr. Jaroslav Hasil. Ing. Jan Vrtiška IKT 9.třídy - vytvořte 3 - 5ti člennté týmy pro zpracování Projektu Cestovní kancelář. Pravidla jsou zde. Zadání zde. Přečti pozorně pravidla a zadání a postupujte v týměch na zpracování Projektu CK a výstupech - bedekr CK, prezentace CK v PowerPointu a internetová prezentace CK.

03. 05. 2021 Květnový úkol pro žáky UŽITÝCH VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ, od Mgr. Petry Kratochvílové, termín odevzdání do 15. 5. 2021 zde.

29. 04. 2021 Školní časopis - červnové číslo Mgr. Hasil.

Otevření škol, II. stupňů, rotačně, testování.

Den dětí. Alice Wanek

Vyhlazení Lidic

Den otců

Den matek

Školní družina

Noví učitelé

28. 04. 2021 VÝTVARNÝ ÚKOL PRO ŽÁKY 9. ABC za duben - od Mgr. P. Kratochvílové, termín odevzdání do 10. 5. zde.

25. 04. 2021 VÝTVARNÝ ÚKOL - RENESANCE pro žáky 7. A od Mgr. P. Kratochvílové za DUBEN. Termín odevzdání práce do 6. 5 zde.

16. 04. 2021 Základní náměty na články do květnového čísla časopisu:

Svátek práce – A. Wanek

Květnové povstání českého lidu

Osvobození Československa

1.Máj svátek zamilovaných

Den Evropy

14. 04. 2021 VÝTVARNÝ ÚKOL pro žáky 8. ABC na duben od Mgr. P. Kratochvílové - termín odevzdání do 30. 4. 2021. zde

06. 04. 2021 Dubnový úkol pro žáky UŽITÝCH VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ, od Mgr. Petry Kratochvílové, termín odevzdání do 18. 4 zde.

03. 04. 2021 NOVÝ VÝTVARNÝ ÚKOL pro žáky 9. ABC od Mgr. Petry Kratochvílové, termín odevzdání do 16. 4. 2021 zde.

26. 03. 2021 Výtvarný úkol pro žáky 7. A od Mgr. Petry Kratochvílové za BŘEZEN zde.

18. 03. 2021 VÝTVARNÝ ÚKOL pro žáky UŽITÝCH VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ 6. AB, 7. AB, 8. ABC a 9. C od Mgr. P. Kratochvílové zde.

13. 03. 2021 Výtvarný úkol za březen pro žáky 8. ABC od Mgr. Petry Kratochvílové zde.

09. 03. 2021 - Duben - náměty: ČASOPIS, Mgr. J. Hasil 

Křesťanské Velikonoce.
Pašiový týden.
Pranostiiky duben. Wanek
Noví lidé ve škole - dodělat Bc.Tomáškovou a Mgr. Pelikánová.
Fotky interiéru školy.
Jaro a jarní aktivity - turistika, cyklo atd. P. Štafa

Učení s covidem.

07. 03. 2021 VÝTVARNÝ ÚKOL pro žáky 7. A od Mgr. Petry Kratochvílové zde.

23. 02. 2021  9.A,B,C ČaSP Digitální technologie Mgr. Jaroslav Hasil - video. Ukázky zde, výklad video zde, scénář zde, scénář škola zde. Všechno ve formátu *.pdf: Výklad video zde, scénář zde, scénář škola zde.

Zadaná videa (ve studijních materiálech) si prohlédněte, zároveň si prohlédněte starší žákovská videa na školním FB – prolink je ze školního webu. V aktualitách na školním webu je video k zápisu do prvních tříd. Ve studijním textu je příklad scénáře. ÚKOL: Naše škola - napište scénář ke krátkému videu, v němž představíte krátkými videosekvencemi školu. Napište průvodní komentář. Vycházejte ze shlédnutých videí.

18. 02. 2021 Výtvarný úkol pro žáky 9. ABC za únor 2021 od Mgr. Petry Kratochvílové zde.

02. 02. 2021 9.A,B,C ČaSP Digitální technologie Mgr. Jaroslav Hasil - video. Ukázky zde, výklad video zde, scénář zde, scénář škola zde.

                      Všechno ve formátu *.pdf: Výklad video zde, scénář zde, scénář škola zde.

09. 02. 2021 Pro žáky 8. ABC - nový výtvarný úkol na únor 2021 od Mgr. Petry Kratochvílové zde.

08. 02. 2021 Výtvarný úkol pro žáky UVČ na měsíc únor od Mgr. Petry Kratochvílové zde.

04. 02. 2021 Školní časopis - Zadání na měsíc březen

Březen 2021 - náměty

  1. Ukončení rekonstrukce školy – otázky, rozhovor s ředitelkou školy.
  2. Mezinárodní den žen - Rýpalová
  3. 20. března – jarní rovnodennost, první jarní den - Štafa
  4. Den narození Jana Ámose Komenského - Den učitelů - Malá
  5. Fotokoláž – úklid kolem školy po rekonstrukci – Tonda
  6. Nová učitelka v páté třídě – Mgr. Jitka Pelikánová
  7. Bc. Zlatka Tomášková se vrací jako učitelka - Vlková
  8. 22. března - Světový den vody - Praus
  9. Koláže ze tříd – fotky od učitelů - Wanek.
  10. Březen - Měsíc čtenářů - Hurtová

02. 02. 2021 9.A,B,C ČaSP Digitální technologie Mgr. Jaroslav Hasil - video. Ukázky zde, výklad video zde, scénář zde, scénář škola zde.

01. 02. 2021  Přijímací zkoušky z matematiky – 9. ročník, Ing. K. Glaserová

Dobrý den, žáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky jsou v týmu „Cvičení z matematiky“. Ale i pro ostatní přikládám odkazy na procvičování. Pokud máte dotazy, pište na mail: kamila.glaserova@mostzs15.cz

Odkaz na videa s Českou televizí „Nebojte se matematiky“.  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000446-nebojte-se-matematiky/dily/starsi/

Dále odkaz na CERMAT 2020-21.  https://www.to-das.cz/cermat-testy-2020-2021

Odkaz na výuková videa pro opakování z matematiky „Zvládnu to“.  https://www.youtube.com/c/zvladnuto

31. 01. 2021 Výtvarný úkol pro žáky 7. A od Mgr. Petry Kratochvílové zde.

10. 01. 2021 Prezentace pro žáky Užitých výtvarných činností 6.AB, 7.AB, 8. ABC a 9. C - ŠPERK - od Mgr. P. Kratochvílové zde.

09. 01. 2021 POSLEDNÍ VÝTVARNÝ ÚKOL do klasifikace za 1.pol. pro žáky 8. ABC od Mgr. Petry Kratochvílové zde.

13. 12. 2020 pro žáky UVČ - nový úkol od Mgr. Petry Kratochvílové: VÁNOČNÍ OZDOBA zde.

26. 11. 2020  Chemie 9. ABC - Elektrárny zde, Obnovitelné zdroje energie zde - Ing. I. Papoušková

26. 11. 2020 Školní časopis - Zadejte si článek na leden 2021. Témata: průběh a fotky z vánočního těšení a Vánoc, Silvestra - pozor na zábavnou pyrotechniku, předsevzetí do nového roku, vznik České republiky, Nový rok, tradice, Tři krále, počasí, pololetí - hodnocení od ředitelky školy, omezení corona, plavání třeťáků, čtvrťáků, oprava školy - postup prací. Kdy bude hotov? Konzultace na teamsech v chatu individuálně. Volejte. Hasil

23. 11. 2020 Chemie 8. ABC - Vzduch I zde  a Vzduch II zde - Ing. I. Papoušková.

21. 11. 2020 8. ABC z VV od Mgr. Petry Kratochvílové zde.

16. 11. 2020 Chemie 8. ABC - Voda I zde - Voda II zde - Ing. Irena Papoušková.
14. 11. 2020 VV - NOVÝ VÝTVARNÝ ÚKOL pro 9. ABC - PORTRÉT od Mgr. Petra Kratochvílové zde.
14. 11. 2020 UVČ - NOVÝ ÚKOL pro žáky 6.AB, 7. AB, 8. BC a 9. C - KOLÁŽ, PROLÁŽ, ORIGAMI od Mgr. Petry Kratochvílové zde.

9. 11. 2020  Chemie 8. ABC - Oddělování složek ze směsí - Ing. Irena Papoušková zde.

06. 11. 2020 VV - NOVÝ VÝTVARNÝ ÚKOL pro 7. A od Mgr. Petry Kratochvílové zde.

06. 11. 2020 Chemie 9. ABC - Zdroje energie I zde a Zdroje energie II zde - Ing. Papoušková I.

22.10.2020 Elektrolýza - zde, průmyslové vyžití elektrolýzy - zde a správné řešení redoxu - zde, chemie 9. ABC, Ing. Irena Papoušková.

19.10.2020 U zasílaných úkolů uvádějte vždy předmět, jméno, příjmení a třídu.

15. 10. 2020 Zpracované úkoly IKT, ČaSP a Časopisu Mgr. Hasila posílejte na yamos@email.cz.

15. 10. 2020 Redoxní reakce - procvičování, chemie 9. ABC, Ing. I. Papoušková zde.

14. 10. 2020 Třídění směsí, chemie 8. ABC, Ing. I. Papoušková list1 zde, list 2 zde.

14. 10. 2020 4.B distanční výuka 14. 10.- 23. 10. 2020 Mgr. N.Allertová zde.

12. 10. 2020 Chemie 8/ABC - SMĚSI - Ing. Irena Papoušková zde 1. a zde 2. list.

10. 10. 2020 Na pomoc s domácí přípravou -  https://edu.ceskatelevize.cz/ 

KOMENSKÝ JE S VÁMI DOMA! Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyzývají žáky: Zapojte se do nových nebo již vyhlášených akcí, které zohledňují aktuální nelehkou situaci. V domácím prostředí tak budou Vaším dalším zdrojem poznání o životě a díle Jana Amose Komenského. Na facebooku zde.

Veselá věda, která za běžných okolností na cca 500 školách po celé ČR pořádá kroužky zábavných vědeckých pokusů pro děti z 1. stupně zde.

Tisíce videí pro chytrou zábavu i vědu zde.

Výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma naleznete na www.jazyky-online.info

V sekci Soudobé dějiny online najdete tematické prezentace, které mají přesahy i k mediální či občanské výchově. Ze všech částí webu si můžete vytvářet vlastní lekce. 
Aaplikace určená žákům -  na webu www.historylab.cz. Aplikace integruje prameny, kontextové informace a učební úkoly, přičemž není nutné instalovat kvůli tomu speciální software ani se někde registrovat. Jednotlivá cvičení historylabu lze kombinovat s materiály z webu www.dejepis21.cz

ČT1 připravila další relaci ŠKOLA/DOMA https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Matýskova matematika - http://www.matyskova-matematika.cz/

Multimediální interaktivní učebnice nově i bez instalace - http://ucebnice.online/

PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě