Zpět
01.03.2024, Mgr. Lenka Vrabcová

Školní sociální pedagog

Školní sociální pedagog: Veronika Vaňková, DiS.

E-mail: veronika.vankova@mostzs15.cz

Číslo dveří: 49

Pozice sociálního pedagoga:

S čím může sociální pedagog pomoci?

Pomoc ve vztahu k žákům

 • Podpora žákům

Sociální pedagog je oporou žákům, kteří se spolu se svou rodinou nacházejí v nepříznivé sociální situací. Žák se může na soc. pedagoga kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem (např. problémy v rodině, problémy se spolužáky, problémy se začleněním do kolektivu apod.)

Soc. pedagog je vždy připraven pomoct. Vede se žáky pohovory a snaží se najít nejvhodnější řešení dané situace.

 • Spolupráce s rodinou žáka

Soc. pedagog úzce spolupracuje se žákem a jeho rodinou, aby se zlepšily výchovně vzdělávací podmínky žáka.

 • Spolupráce na preventivních programech

Sociální pedagog spolupracuje se školním metodikem prevence na plánování a realizaci preventivních programů pro žáky, které jsou zaměřené na rizikové chování žáků.

 • Krizová intervence

Sociální pedagog v případě naléhavých situací (útěk žáka z domova) spolupracuje s výchovným poradcem, OSPOD, policií a v případě potřeby může spolu s výchovným poradcem realizovat krizovou intervenci přímo ve škole.

 

Pomoc ve vztahu k rodičům

 • Rozhovory s rodiči

Sociální pedagog vede rozhovory s rodiči těch žáků, kteří vyžadují podporu v obtížných situacích (výchovné problémy, záškoláctví, užívání drog, agresivita, problémové rodinné zázemí apod.). Rozhovory mají preventivní charakter tak, aby došlo k včasnému řešení problémů. Sociální pedagog vede, nebo se zúčastňuje výchovných komisí a rozhovorů.

 • Podpora rodičům

Sociální pedagog je podporou rodičům. Rodiče žáků se na něj mohou obrátit a sociální pedagog je vždy připraven poradit a pomoct. Snaží se spolu s rodičem najít nejvhodnější řešení dané situace.

 • Terénní práce

Sociální pedagog působí také v terénu. V případě potřeby nebo po dohodě s rodiči může pravidelně, nebo jednorázově navštěvovat rodiny žáků. K tomuto řešení se přiklání ve chvíli, kdy rodina se školou nespolupracuje, žák má problémy s učením nebo chováním.

   

  Pomoc ve vztahu k učitelům 

  • Práce s klimatem třídy

   V případě výskytu šikany nebo v případě nepříznivých vztahů mezi žáky je sociální pedagog nápomocen a pracuje s klimatem třídy. Pomocí využití různých aktivit a technik může přispět k tomu, aby se vztahy mezi žáky zlepšily. 

  • Řešení záškoláctví

  Sociální pedagog mapuje a poté monitoruje docházku žáků. Zaměřuje se na žáky, u kterých je podezření na skryté záškoláctví. V této věci jedná a komunikuje s rodiči a lékaři. 

  • Podpora učitelům

  Učitel se může na sociálního pedagoga kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem. Sociální pedagog je učiteli oporou a je připraven kdykoliv pomoci a poradit. Snaží se spolu s vyučujícím najít vhodné řešení dané situace.

   Spolupráce s dalšími aktéry

  Sociální pedagog spolupracuje s externími odborníky, jako například OSPOD, policie, případně pedagogicko-psychologická poradna, střediska výchovné péče, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež apod. 

  Sociální pedagog je prostředníkem komunikace mezi školou a rodiči, a také mezi školou a dalšími institucemi.

  *******************
  Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

    

  ***************************************************

  PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

  Učitele / učitelku fyziky

  Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
  Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.