Zpět
25.09.2023, Ivana Lhotáková

Informace

POZOR!
AREÁL ŠKOLY JE ZPŘÍSTUPNĚN OD 5:55 hodin - informace pro rodiče dětí, které navštěvují ranní ŠD!

 Jak vyplnit zápisový lístek do ŠD, ŠK:

  1. Psát pouze modrou propiskou či perem. Nelze v ní škrtat, přepisovat ani spojovat jednotlivé řádky svorkou, ale pečlivě vypisovat všechny řádky
  2. Vyplnit všechny údaje hůlkovým písmem.
  3. Uvádět veškeré údaje aktuální, v případě změny je co nejdříve opravit, zvláště tel. čísla.
  4. Jako zákonného zástupce zapsat pouze rodiče nebo osobu, která má dítě soudně svěřené.
  5. Uvést nejméně dvě telefonní čísla na rodinné příslušníky pro případ nutnosti.
  6. Do poznámky na zadní straně uvést všechny možné osoby, které by v případě potřeby mohly dítě vyzvednout. Prosím, uveďte vždy jméno osoby a vztah k dítěti (např. Nováková- babička, Novák - strýc, ….). Osoby uveďte i v případě, že dítě bude odcházet samo.
  7. Pokud dítě bude odcházet samo, psát pouze časy v půl a celou. Z provozních důvodů není možné hlídat jiné časy.
  8. Nepodceňovat kolonku, „Upozornění na zdravotní problémy žáka, žákyně“.

 

Při jakýchkoliv změnách můžete v zápisovém lístku údaje během roku kdykoliv změnit či dopsat!

Platba ŠD:

150,- Kč za každý započatý měsíc převodem na účet 23832491/0100 – nutné uvést jméno a příjmení dítěte. Platbu je nutné provést nejpozději do 20. v předešlém měsíci. Pokud nebude platba včas uhrazena, nemůže se dítě zúčastnit činnosti  ŠD a rodič bude vyzván k jeho vyzvednutí. 

Docházka do ŠD je podmíněna rovněž zaplacením stravného ve školní jídelně, zde zakoupíte čip. Čip opatříte tkaničkou a označíte jménem dítěte, pak předáte vychovatelce. Obědy rodiče odhlašují  sami.

 Potřeby do ŠD:

Notýsek, zakoupí vychovatelka z peněz na drobné výdaje. Notýsek dětem, prosím, obalte a pravidelně kontrolujte. Zde budete informováni o dění ve ŠD – akce, výlety, …. Napíšete-li do notýsku zprávu paní vychovatelce, musí ho dítě vychovatelce předložit, není možné notýsky denně všem dětem kontrolovat.

Náhradní oblečení a obuv na ven. Můžete je zanechat dítěti podepsané v tašce v šatně ŠD.

Na celý školní rok vybíráme jedno balení kapesníčků a jeden balík bílých papírů, dva balíčky papírových utěrek.

Žádáme rodiče, aby vše dětem řádně podepisovali (aktovky, penály, mikiny, boty, čepice, …..)

Dětem, které v ŠD zůstávají  po 15.00 hod., doporučujeme dávat odpolední svačinu, pitný režim  je  zajištěn. Nutná vlastní láhev.

Vydávání dětí ze ŠD:

Žáky není možné vydávat na základě telefonního hovoru, zprávy v telefonu ani emailové či jiné mediální zprávy. Vydáno bude pouze osobám uvedeným v zápisovém lístku. V případě, že dítě do družiny vůbec nepůjde, oznamte to včas písemně paní vychovatelce. Budete-li potřebovat, aby dítě odešlo ze ŠD jinak, než je uvedeno v zápisovém lístku, dodejte včas vychovatelce  vyplněný a podepsaný odchodový lístek zákonným zástupcem (vyzvednete u vychovatelky nebo stáhnete na stránkách školy). Děti ze ŠD na základě odchodového lístečku je možné pouštět vždy pouze v půl nebo celou hodinu. V době od 13.30 do 15.00 hod. probíhá ve školní družině řízená činnost a není možné děti vydávat.

*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.