Zpět
02.03.2022, Ivana Lhotáková

Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, MOST, P.O.

Foto archiv zde.

Plán akcí zde.

Školní družina naší školy má v současné době 5 odd. :

Modrá školní družina - Jana Schejbalová
Červená školní družina - Alena Rešová
Zelená školní družina - Ivana Lhotáková
Žlutá školní družina - Iveta Perglová
Fialová školní družina - Simona Csesznoková

Již řadu let pracuje systémem uvolněného režimu. Pro svoji činnost využívá nejen svých učeben, ale i prostorné chodby, tělocvičny, hudebnu, školní kuchyňky, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, knihovnu, hernu MC, školní hřiště a další  místa školy. Tento způsob práce přináší dětem uvolnění, ale zároveň je vede k samostatnosti, odpovědnosti a sebekázni. Děti samostatně odchází na oběd, nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani k dojídání a společnému odchodu na povel.

Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky, které umožňují  dětem rozvíjet své schopnosti, učí je řešit své problémy a umění komunikovat a spolupracovat. Vychovatelky se věnují dětem individuálně, jsou ve stálém kontaktu s třídními učiteli i rodiči.

Co školní družina nabízí?

 -        zajímavý program s převahou relaxačních prvků

-         umožňuje dětem rozvoj individuálních aktivit

-        organizuje odpolední a víkendové výlety a exkurze

-         připravuje návštěvu bazénu, kina, divadla, planetária,  

          dopravního hřiště a dalších rekreačních zařízení

-         zajišťuje rozvoj poznávacích schopností dětí

Projektová témata naší ŠD
Chutě a barvy podzimu
Dýňování
Jablkobraní
Týden se zvířátky
S čerty nejsou žerty
Vánoční zvyky a tradice
Vítáme prvňáčky
Masopust v ŠD
Velikonoční jarmark
Den Země
Děti, pozor, červená
Co má kola, soutěží
Maminkám
Indiánské hrátky
Rodinný den
Barevný den

Specializace

      Každý měsíc zařazujeme program „Dnes si vyberu sám“. Jedná se o nabídku šesti programů:
Sportuj s námi
Počítač a já, X-box
Dnes vařím já
Výtvarné hrátky
Keramické tvoření
Šprtec
Děti mají možnost vybrat si vždy jinou z těchto šesti nabízených činností.

 

 

CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ROK 2021/2022
"Z pohádky do pohádky"
Celoroční zájmová soutěž pro ŠD

 

 

Motto: „RADOST - ÚSPĚCH – ZDRAVÍ“

 Náš tradiční pokřik:

Skládáme si volný čas,

přijďte všichni mezi nás,

ve školním klubu v družině,

hrajeme si, jémine.

Kdo si hraje, nezlobí,

to je jasné, to se ví.

Od léta do léta soutěžení rozkvétá.

Radost – Úspěch - Zdraví

všechny nás to baví.

ŘÍ:

Zahájení celoroční hry
O Koblížkovi
O loupežnících

ŘÍJEN:   

Pat a Mat
Lotrando a Zubejda
Zlatovláska
Okrtečkovi

 

LISTOPAD:    

Broučci
Ferda mravenec
Rumcajs
Bob a Bobek


PROSINEC:   

Mach a Šebestová
Perníková chaloupka
Čertův švagr
 

LEDEN:         

Maxipes Fík
O Sněhurce
Létající koberec
Rybář a zlatá rybka

ÚNOR:             

Děd Vševěd
Rákosníček
Popelka
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
 

BŘEZEN:      

O hloupém Honzovi
Kocour v botách
Sedmero krkavců

DUBEN:        

Malá čarodějnice
Rumburak
Princezna koloběžka
O 12 měsíčkách
 

KVĚTEN:         

Šípková Růženka
Křemílek a Vochomůrka
Víla Amálka
Sůl nad zlato


ČERVEN:          

Otesánek    
Bajaja
Asterix
Motýl Emanuel a Maková panenka


Nebudou chybět výlety, exkurze, sportovní akce, projektové dny.
Navštívíme kino, knihovnu, muzeum, SVČ Most, divadlo, taneční studio …
Pozveme si divadlo malých forem, kouzelníka, dravce ….
Zajdeme si na bowling, do planetária, na minigolf …
 
 
Akce budou doplněny o aktuální nabídky školy a jiných volnočasových organizací:
BHC Most-BILLIARD-HOCKEY CLUB, Klub dětí v Mostě,
Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most, mateřské  školy, SVČ Most, …
 
 
   KDO SI UMÍ PĚKNĚ HRÁT,
NEMUSÍ SE NUDY BÁT!
JSME PRUŽNÍ - ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!
RADOST-ÚSPĚCH-ZDRAVÍ
Zpracovala:      Ivana LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka ŠD
 ZŠ Komenského 474, Most
V Mostě dne 5. 4. 2020
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě