Zpět
25.09.2019, Mgr. Jaroslav Hasil

Školní družina

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, MOST, P.O.

Dřívější odchod z družiny - formulář zde.
Foto archiv zde.

Školní družina naší školy má v současné době 5 odd. :

Modrá školní družina - Jana Schejbalová
Červená školní družina - Alena Rešová
Zelená školní družina - Ivana Lhotáková
Žlutá školní družina - Iveta Perglová
Fialová školní družina - Simona Csesznoková

Již řadu let pracuje systémem uvolněného režimu. Pro svoji činnost využívá nejen svých učeben, ale i prostorné chodby, tělocvičny, hudebnu, školní kuchyňky, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, knihovnu, hernu MC, školní hřiště a další přilehlá místa školy. Tento způsob práce přináší dětem uvolnění, ale zároveň vede k samostatnosti, odpovědnosti a sebekázni. Děti samostatně odchází na oběd, na kterém nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani k dojídání a nucenému odchodu na povel.

Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky, které umožňují vašim dětem rozvíjet své schopnosti, učí je řešit své problémy a umění komunikovat a spolupracovat. Vychovatelky se věnují dětem individuálně, jsou ve stálém kontaktu s třídními učiteli i rodiči.

Co školní družina nabízí?

 -        zajímavý program s převahou relaxačních prvků

-         umožňuje dětem rozvoj individuálních aktivit

 -        organizuje odpolední a víkendové výlety a exkurze

-         připravuje návštěvu bazénu, kina, divadla, planetária, dopravního hřiště a ostatních     rekreačních zařízení

-         zajišťuje rozvoj poznávacích schopností dětí

Projektová témata naší ŠD

 • Chutě a barvy podzimu
 • Dýňování
 • Jablkobraní
 • Týden se zvířátky
 • S čerty nejsou žerty
 • Vánoční zvyky a tradice
 • Vítáme prvňáčky
 • Masopust v ŠD
 • Velikonoční jarmark
 • Módní novinová přehlídka
 • Děti pozor červená
 • Co má kola soutěží
 • Maminkám
 • Indiánské hrátky
 • Rodinný den
 • Barevný den

Specializace

      Každý měsíc zařazujeme program „Dnes si vyberu sám“. Jedná se o nabídku šesti programů:

 1. Sportuj s námi
 2. Počítač a já
 3. Dnes vařím já
 4. Výtvarné hrátky
 5. S hudbou a úsměvem
 6. Tancuj, tancuj, ….

Děti mají možnost vybrat si vždy jinou z těchto šesti nabízených činností.

 

 

CELOROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍHO KLUBU A ŠKOLNÍ DRUŽINY

na školní rok 2019 – 2020 „ BRADAVICE“

Celoroční zájmová soutěž pro ŠD a ŠK

Motto: „RADOST - ÚSPĚCH – ZDRAVÍ“

Náš tradiční pokřik:

Skládáme si volný čas,

přijďte všichni mezi nás,

ve školním klubu v družině,

hrajeme si jémine.

Kdo si hraje, nezlobí,

to je jasné, to se ví.

Od léta do léta soutěžení rozkvétá.

Radost – Úspěch - Zdraví

to je naše klání.

 

ZÁŘÍ:                    

-  Gringottova banka

- Příčná ulice

- Nástupiště 9 3/4

ŘÍJEN:       

- Kouzelný klobouk

- 1. výuka kateder

- Znak koleje, školní časopis

- Šála koleje

LISTOPAD:         

- 2. výuka kateder

- Heslo do komnat

- Troll

PROSINEC:        

- 3. výuka kateder

- Knihovna – Nikolas Flamel

- Dračí vejce

LEDEN:                

- 4. výuka kateder

- Soutěž draků

- Zapovězený les - kentauři

 ÚNOR:                

- 5. výuka kateder

- Cesta ke Kameni mudrců

- Kámen mudrců

- Školní ples

BŘEZEN:                             

- Soví pošta

Kouzelné auto

Vrba mlátička

DUBEN:                

- Soubojnický klub

- Mnoholičný lektvar

- Aragogh

- Závody na košťatech

 KVĚTEN:                             

-  Bazilišek

- Dobby

- Záchrana Siriuse

 ČERVEN:         

-  Pobertův plánek

- Viteály

- Zkoušky NKÚ

 

Nebudou chybět výlety, exkurze, sportovní akce např.:  Nová Ves, Lesná, Minigolf Plasy,  Kadaň
Navštívíme kino, knihovnu, muzeum, SVČ Most, divadlo, taneční studio …
Pozveme si divadlo, kouzelníka, dravce ….
Zajdeme si na bowling, do planetária, minigolf …
 
Akce budou doplněny o aktuální nabídky školy a jiných volnočasových organizací-
BHC Most -BILLIARD-HOCKEY  CLUB, Klub dětí v Mostě,
Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most, mateřské  školy, SVČ Most, …
 
KDO SI UMÍ PĚKNĚ HRÁT
NEMUSÍ SE NUDY BÁT
JSME PRUŽNÍ - ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!
RADOST-ÚSPĚCH-ZDRAVÍ
Zpracovala:      Ivana LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Komenského 474, Most
V Mostě dne 31. 7. 2019

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  školníka.
 Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 21.01.2020). Info : +420 603 839 532

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.