Zpět
24.05.2023, Ivana Lhotáková

Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, MOST, P.O.

Foto archiv zde.

Plán akcí  zde.

Školní družina naší školy má v současné době 5 odd. :

Modrá školní družina - Jana Schejbalová
Červená školní družina - Alena Rešová
Zelená školní družina - Ivana Lhotáková
Žlutá školní družina - Iveta Perglová
Fialová školní družina - Simona Csesznoková

Již řadu let pracuje systémem uvolněného režimu. Pro svoji činnost využívá nejen svých učeben, ale i prostorné chodby, tělocvičny, hudebnu, školní kuchyňky, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, knihovnu, hernu MC, školní hřiště a další  místa školy. Tento způsob práce přináší dětem uvolnění, ale zároveň je vede k samostatnosti, odpovědnosti a sebekázni. Děti samostatně odchází na oběd, nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani k dojídání a společnému odchodu na povel.

Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky, které umožňují  dětem rozvíjet své schopnosti, učí je řešit své problémy a umění komunikovat a spolupracovat. Vychovatelky se věnují dětem individuálně, jsou ve stálém kontaktu s třídními učiteli i rodiči.

Co školní družina nabízí?

 -        zajímavý program s převahou relaxačních prvků

-         umožňuje dětem rozvoj individuálních aktivit

-        organizuje odpolední a víkendové výlety a exkurze

-         připravuje návštěvu bazénu, kina, divadla, planetária,  

          dopravního hřiště a dalších rekreačních zařízení

-         zajišťuje rozvoj poznávacích schopností dětí

Projektová témata naší ŠD
Chutě a barvy podzimu
Dýňování
Jablkobraní
Týden se zvířátky
S čerty nejsou žerty
Vánoční zvyky a tradice
Vítáme prvňáčky
Masopust v ŠD
Velikonoční jarmark
Den Země
Děti, pozor, červená
Co má kola, soutěží
Maminkám
Indiánské hrátky
Rodinný den
Barevný den

Specializace

      Každý měsíc zařazujeme program „Dnes si vyberu sám“. Jedná se o nabídku šesti programů:
Sportuj s námi
Počítač a já, X-box
Dnes vařím já
Výtvarné hrátky
Keramické tvoření
Šprtec
       Děti mají možnost vybrat si vždy jinou z těchto šesti nabízených činností.

CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINY

na školní rok 2022 – 2023

 

„ OCEÁNEM ZA NOVÝM DOBRODRUŽSTVÍM“

       Celoroční zájmová soutěž pro ŠD

 

 

Motto: „RADOST - ÚSPĚCH – ZDRAVÍ“

 Náš tradiční pokřik:

Skládáme si volný čas,

přijďte všichni mezi nás,

ve školním klubu v družině,

hrajeme si jémine.

Kdo si hraje, nezlobí,

to je jasné, to se ví.

Od léta do léta soutěžení rozkvétá.

Radost – Úspěch - Zdraví

to je naše klání.

 

ŘÍ:

Zahájení CH
Příprava na cestu

 

ŘÍJEN:        

Ostrov zvířat
Ostrov pirátů

 

LISTOPAD:    

Ostrov mlhy
Tajuplný ostrov

 

PROSINEC:    

Vánoční ostrov

 

LEDEN:        

Ostrov dobrých skutků
Ostrov poznání

 

ÚNOR:             

Ostrov kouzel
Ostrov radosti

 

BŘEZEN:     

Ostrov hvězd
Ostrov barev

 

DUBEN:       

Velikonoční ostrov
Duhový ostrov

 

KVĚTEN:         

Šamanský ostrov
Ostrov motýlů

 

ČERVEN:       

Květinový ostrov
Ostrov pokladů

Nebudou chybět výlety, exkurze, sportovní akce, projektové dny.
Navštívíme kino, knihovnu, muzeum, SVČ Most, divadlo, …
Pozveme si divadlo malých forem, kouzelníka, dravce ….
Zajdeme si na bowling, do planetária, na minigolf …
 
 
 
 Akce budou doplněny o aktuální nabídky školy a jiných volnočasových organizací-
BHC Most-BILLIARD-HOCKEY CLUB, Klub dětí CVČ v Mostě,
Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most, mateřské školy, SVČ Most, …
 
 
   KDO SI UMÍ PĚKNĚ HRÁT
    NEMUSÍ SE NUDY BÁT 
JSME PRUŽNÍ - ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!
  RADOST-ÚSPĚCH-ZDRAVÍ
 
Zpracovala:    
Ivana LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK
ZŠ Komenského 474, Most
V Mostě dne 25. 7. 2022
                                                                                   
                                                                                     

 

 

 

 

  

 

 

PATNÁCTÉ
*******************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky , matematiky, IKT, TV.
Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě