Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
23.05.2020, Ivana Lhotáková

Školní družina

PŘIHLÁŠKY DO ŠD A ŠK

PŘIHLÁŠKY DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče budoucích žáků druhých, třetích, případně čtvrtých a pátých tříd, budete-li mít zájem o školní družinu pro vaše děti i v příštím školním roce 2020/2021, je nutné vyplnit přihlášku a doručit jí do školní družiny nejpozději do konce května. Prosím čtěte pozorně všechny pokyny.

O přijetí žáků ze čtvrtých a pátých tříd do školní družiny vás budeme informovat první školní týden po zahájení školního roku.

Žáci z pátých tříd mají možnost přihlásit se již do školního klubu, bohužel není možné přihlásit se do školního klubu i do školní družiny zároveň. Rozdíl mezi školní družinou a školním klubem najdete v příloze.

Přihlášku můžete

 • vyplnit a elektronicky zaslat zpět do školy
 • vytisknout, vyplnit, oskenovat a elektronicky zaslat do školy
 • vytisknout, vyplnit a po telefonické dohodě donést do školy
 • vyplnit přímo ve škole ve dnech a časech k tomu určených

 

Pokud budete přihlášku posílat elektronicky bez podpisu, přihlášku podepíšete až dodatečně, dle dohody.

Osobně vyzvednout a vyplnit přihlášku můžete přímo ve školní družině ve dnech:

od 18.5. do 22.5.2020 od 8.00 do 13.00 hod.

 pondělí 25. 5. od 15,00 do 17,00 hod.

 středa 27. 5.  od 8.00 do 11.00 hod.

 pátek 29. 5.  od 15,00 do 17,00 hod.

 

Vzor vyplněné přihlášky a pokyny k vyplnění najdete na nástěnce umístěné v okně školy u šaten prvního stupně a přímo ve školní družině.

Školní družina má omezený počet míst, proto neváhejte a přihlášky dodejte co nejdříve.

Děkujeme za spolupráci

Vychovatelky ŠD

Přihláška do ŠD ke stažení  zde

 V přihlášce je nutné:

 1. Psát pouze modrou propiskou či perem. Nelze v ní škrtat, přepisovat ani spojovat jednotlivé řádky svorkou, ale pečlivě vypisovat všechny řádky
 2. Vyplnit všechny údaje hůlkovým písmem.
 3. Uvádět veškeré údaje aktuální, v případě změny je co nejdříve opravit, zvláště tel. čísla.
 4. Jako zákonného zástupce zapsat pouze rodiče nebo osobu, která má dítě soudně svěřené.
 5. Uvést nejméně dvě telefonní čísla na rodinné příslušníky pro případ nutnosti.
 6. Do poznámky na zadní straně uvést všechny možné osoby, které by v případě potřeby mohly dítě vyzvednout. Prosím, uveďte vždy jméno osoby a vztah k dítěti (např. Nováková- babička, Novák - strýc, ….). Osoby uveďte i v případě, že dítě bude odcházet samo.
 7. Pokud dítě bude odcházet samo, psát pouze časy: 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,30. Z provozních důvodů není možné hlídat jiné časy.
 8. Nepodceňovat kolonku, „Upozornění na zdravotní problémy žáka, žákyně“.

 

Při jakýchkoliv změnách můžete na přihlášce údaje během roku kdykoliv změnit či dopsat!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A PEČLIVÉ VYPLNĚNÍ.

Školní družina či školní klub v pátém ročníku

Své děti na naší škole můžete přihlásit do školní družiny, pokud bude místo, i v páté třídě. Výhodou přihlášení do školní družiny je možnost využití i ranní družiny v době od 6.00 do 8.00 hod. či přednostní přihlášení na kroužky, akce a výlety. Dále pak stálý dozor po celou dobu po ukončení výuky až do 16.30 hodin.

V pátém ročníku se však můžete rozhodnout již pro přihlášku do školního klubu. Režim je zde ale naprosto jiný než ve školní družině. Klub je otevřen od pondělí do pátku pouze cca od 13.00 hod. až do 16.00 hod., v pátek do 15,00 hod.. Žáci mohou klub využívat nepravidelně, dle svého zájmu a potřeby. Přichází i odchází dle svého uvážení.  Pokud do klubu po vyučování nedorazí, nikdo je nepostrádá. Přímo v klubu  je zajištěn pedagogický dozor, pokud ale žák klub a následně i školu kdykoliv opustí (školní hřiště, nákup, ….) je již bez dozoru.

Bohužel není možné přihlásit se do školní družiny i do školního klubu.

 

POJĎTE SI S NÁMI UKRÁTIT DLOUHOU CHVILKU V DOBĚ KARANTÉNY

Máme pro vás další soutěž:

Namalujte co se vám v této době líbí nejvíce, co vám dělá radost. Obrázek nám pošlete na email školní družiny. Nejhezčí obrázky vyhodnotíme a odměníme.

Divadlo?

 https://www.youtube.com/watch?v=rSqoQ7Flk_U&t=16s

Nebo si něco vyrobit ?

 


 

Jak si vyrobit čarodějnici:

https://photos.app.goo.gl/ErdNkj3rgmD2Dqm17

  Nebo něco namalovat?

 


 

https://m.youtube.com/watch?v=qOOvmJapj4M

 

Jiné nápady?

 


Přílohy pro inspiraci na výtvarné a pracovní činnosti:

https://www.tvorivedeti.cz/

http://www.sikovny-cvrcek.cz/

http://krokotak.com/

http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

https://cz.pinterest.com/

https://www.zazen-nudu.cz/kreativni-tvoreni/vyroba-mydel

Úžasná batika za studena! Návod zde:

http://www.zazen-nudu.cz/clanky/batika-za-studena

http://www.zazen-nudu.cz/clanky/motylkove-tasky

Vzkaz od Mgr. Jakuba Hasila z BHC Most :

MOSTECKÁ KORESPONDENČNÍ ŠPRTCOVÁ LIGA 2020

Zahrajte si doma šprtec a váš rodinný zápas bude započítán do společné ligy.

POZOR !!!

Platby za  družinu v současné době:

Vzhledem k tomu, že se mnohdy jedná o pololetní platby bude nespotřebovaná částka (od uzavření škol do znovu otevření) vrácena v rámci nastavených termínů zúčtování.

Platby za stravné budou vyúčtovány analogicky, samozřejmě není nutné v současném stavu uzavřených škol odesílat měsíční platbu.

 

V případě tíživé životní situace je možné vrátit přeplatky na požádání po dohodě s ředitelem organizace.

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, MOST, P.O.

Dřívější odchod z družiny - formulář zde.
Foto archiv zde.

Školní družina naší školy má v současné době 5 odd. :

Modrá školní družina - Jana Schejbalová
Červená školní družina - Alena Rešová
Zelená školní družina - Ivana Lhotáková
Žlutá školní družina - Iveta Perglová
Fialová školní družina - Simona Csesznoková

Již řadu let pracuje systémem uvolněného režimu. Pro svoji činnost využívá nejen svých učeben, ale i prostorné chodby, tělocvičny, hudebnu, školní kuchyňky, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, knihovnu, hernu MC, školní hřiště a další přilehlá místa školy. Tento způsob práce přináší dětem uvolnění, ale zároveň vede k samostatnosti, odpovědnosti a sebekázni. Děti samostatně odchází na oběd, na kterém nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani k dojídání a nucenému odchodu na povel.

Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky, které umožňují vašim dětem rozvíjet své schopnosti, učí je řešit své problémy a umění komunikovat a spolupracovat. Vychovatelky se věnují dětem individuálně, jsou ve stálém kontaktu s třídními učiteli i rodiči.

Co školní družina nabízí?

 -        zajímavý program s převahou relaxačních prvků

-         umožňuje dětem rozvoj individuálních aktivit

 -        organizuje odpolední a víkendové výlety a exkurze

-         připravuje návštěvu bazénu, kina, divadla, planetária, dopravního hřiště a ostatních     rekreačních zařízení

-         zajišťuje rozvoj poznávacích schopností dětí

Projektová témata naší ŠD

 • Chutě a barvy podzimu
 • Dýňování
 • Jablkobraní
 • Týden se zvířátky
 • S čerty nejsou žerty
 • Vánoční zvyky a tradice
 • Vítáme prvňáčky
 • Masopust v ŠD
 • Velikonoční jarmark
 • Módní novinová přehlídka
 • Děti pozor červená
 • Co má kola soutěží
 • Maminkám
 • Indiánské hrátky
 • Rodinný den
 • Barevný den

Specializace

      Každý měsíc zařazujeme program „Dnes si vyberu sám“. Jedná se o nabídku šesti programů:

 1. Sportuj s námi
 2. Počítač a já
 3. Dnes vařím já
 4. Výtvarné hrátky
 5. S hudbou a úsměvem
 6. Tancuj, tancuj, ….

Děti mají možnost vybrat si vždy jinou z těchto šesti nabízených činností.

 

 

CELOROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍHO KLUBU A ŠKOLNÍ DRUŽINY

na školní rok 2019 – 2020 „ BRADAVICE“

Celoroční zájmová soutěž pro ŠD a ŠK

Motto: „RADOST - ÚSPĚCH – ZDRAVÍ“

Náš tradiční pokřik:

Skládáme si volný čas,

přijďte všichni mezi nás,

ve školním klubu v družině,

hrajeme si jémine.

Kdo si hraje, nezlobí,

to je jasné, to se ví.

Od léta do léta soutěžení rozkvétá.

Radost – Úspěch - Zdraví

to je naše klání.

 

ZÁŘÍ:                    

-  Gringottova banka

- Příčná ulice

- Nástupiště 9 3/4

ŘÍJEN:       

- Kouzelný klobouk

- 1. výuka kateder

- Znak koleje, školní časopis

- Šála koleje

LISTOPAD:         

- 2. výuka kateder

- Heslo do komnat

- Troll

PROSINEC:        

- 3. výuka kateder

- Knihovna – Nikolas Flamel

- Dračí vejce

LEDEN:                

- 4. výuka kateder

- Soutěž draků

- Zapovězený les - kentauři

 ÚNOR:                

- 5. výuka kateder

- Cesta ke Kameni mudrců

- Kámen mudrců

- Školní ples

BŘEZEN:                             

- Soví pošta

Kouzelné auto

Vrba mlátička

DUBEN:                

- Soubojnický klub

- Mnoholičný lektvar

- Aragogh

- Závody na košťatech

 KVĚTEN:                             

-  Bazilišek

- Dobby

- Záchrana Siriuse

 ČERVEN:         

-  Pobertův plánek

- Viteály

- Zkoušky NKÚ

 

Nebudou chybět výlety, exkurze, sportovní akce např.:  Nová Ves, Lesná, Minigolf Plasy,  Kadaň
Navštívíme kino, knihovnu, muzeum, SVČ Most, divadlo, taneční studio …
Pozveme si divadlo, kouzelníka, dravce ….
Zajdeme si na bowling, do planetária, minigolf …
 
Akce budou doplněny o aktuální nabídky školy a jiných volnočasových organizací-
BHC Most -BILLIARD-HOCKEY  CLUB, Klub dětí v Mostě,
Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most, mateřské  školy, SVČ Most, …
 
KDO SI UMÍ PĚKNĚ HRÁT
NEMUSÍ SE NUDY BÁT
JSME PRUŽNÍ - ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!
RADOST-ÚSPĚCH-ZDRAVÍ
Zpracovala:      Ivana LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Komenského 474, Most
V Mostě dne 31. 7. 2019

    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě