Zpět
05.06.2024, Ivana Lhotáková

Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, MOST, P.O.

Foto archiv zde.

Plán akcí  zde.

Školní družina naší školy má v současné době 5 odd. :

Modrá školní družina - Jana Schejbalová
Červená školní družina - Alena Rešová
Zelená školní družina - Ivana Lhotáková
Žlutá školní družina - Iveta Perglová
Fialová školní družina - Simona Csesznoková

Již řadu let pracuje systémem uvolněného režimu. Pro svoji činnost využívá nejen svých učeben, ale i prostorné chodby, tělocvičny, hudebnu, školní kuchyňky, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, knihovnu, hernu MC, školní hřiště a další  místa školy. Tento způsob práce přináší dětem uvolnění, ale zároveň je vede k samostatnosti, odpovědnosti a sebekázni. Děti samostatně odchází na oběd, nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani k dojídání a společnému odchodu na povel.

Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky, které umožňují  dětem rozvíjet své schopnosti, učí je řešit své problémy a umění komunikovat a spolupracovat. Vychovatelky se věnují dětem individuálně, jsou ve stálém kontaktu s třídními učiteli i rodiči.

Co školní družina nabízí?

 -        zajímavý program s převahou relaxačních prvků

-         umožňuje dětem rozvoj individuálních aktivit

-        organizuje odpolední a víkendové výlety a exkurze

-         připravuje návštěvu bazénu, kina, divadla, planetária,  

          dopravního hřiště a dalších rekreačních zařízení

-         zajišťuje rozvoj poznávacích schopností dětí

Projektová témata naší ŠD
Chutě a barvy podzimu
Dýňování
Jablkobraní
Týden se zvířátky
S čerty nejsou žerty
Vánoční zvyky a tradice
Vítáme prvňáčky
Masopust v ŠD
Velikonoční jarmark
Den Země
Děti, pozor, červená
Co má kola, soutěží
Maminkám
Indiánské hrátky
Rodinný den
Barevný den

Specializace

      Každý měsíc zařazujeme program „Dnes si vyberu sám“. Jedná se o nabídku šesti programů:
Sportuj s námi
Počítač a já, X-box
Dnes vařím já
Výtvarné hrátky
Keramické tvoření
Šprtec
       Děti mají možnost vybrat si vždy jinou z těchto šesti nabízených činností.

CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINY

na školní rok 2023 – 2024

 

„ ZVÍŘATA KOLEM NÁS“

       Celoroční zájmová soutěž pro ŠD

 

Motto: „RADOST - ÚSPĚCH – ZDRAVÍ“

 Náš tradiční pokřik:

Skládáme si volný čas,

přijďte všichni mezi nás,

ve školním klubu v družině,

hrajeme si jémine.

Kdo si hraje, nezlobí,

to je jasné, to se ví.

Od léta do léta soutěžení rozkvétá.

Radost – Úspěch - Zdraví

to je naše klání.

ŘÍ:               

Zahájení CH - maskot, domeček

Zvířata v ZOO - klokan

Zvířata v ZOO - slon

Zvířata v ZOO - opice

ŘÍJEN:         

Zvířata v ZOO – zebra

Zvířata v ZOO - lev

Zvířata v ZOO - žirafa

 

LISTOPAD:   

Zvířata v lese – sova

Zvířata v lese – veverka

Zvířata v lese - liška

 

PROSINEC:    

Zvířata v lese – medvěd

Zvířata v lese – jelen

Zvířata v lese - vlk

 

LEDEN:        

Zvířata na statku – slepice

Zvířata na statku – kočka

Zvířata na statku - pes

 

ÚNOR:             

Zvířata na statku - ovce

Zvířata na statku – kůň

Zvířata na statku – prase

 

BŘEZEN:       

Zvířata u rybníka - žába

Zvířata u rybníka – čáp

Zvířata u rybníka - kachna

 

 DUBEN:       

Zvířata u rybníka – kapr

Zvířata u rybníka – labuť

Zvířata u rybníka – vydra, bobr

KVĚTEN:         

Zvířata na louce – motýl

Zvířata na louce - beruška

Zvířata na louce - včelka

 

 ČERVEN:          

Zvířata na louce - mravenec

Zvířata na louce – housenka

Zvířata na louce - myš

 

 

          Nebudou chybět výlety, exkurze, sportovní akce, projektové dny.

Navštívíme kino, knihovnu, SVČ Most, divadlo, …

Pozveme si divadlo malých forem, kouzelníka, dravce ….

Zajdeme si na bowling,  na minigolf …

 

Akce budou doplněny o aktuální nabídky školy a jiných volnočasových organizací-

BHC Most-BILLIARD-HOCKEY CLUB, Klub dětí CVČ v Mostě,

Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most, mateřské školy, SVČ Most, …

 

 

   KDO SI UMÍ PĚKNĚ HRÁT

NEMUSÍ SE NUDY BÁT 

JSME PRUŽNÍ - ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!

RADOST-ÚSPĚCH-ZDRAVÍ

 

 Zpracovala:     

Ivana LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK

ZŠ Komenského 474, Most

V Mostě dne 28. 7. 2023

                                                                        
                                                                                     

 

 

 

 

  

 

 

*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.